Bình Đại tổ chức họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện lệ kỳ giữa năm 2020.

Ngày đăng bài: 04/05/2020 | Tác giả: Thiện

Quang cảnh cuộc họp liên tịch của Thường trực HĐND huyện Bình Đại (ảnh: Thiện)

Chiều ngày 28 tháng 4 năm 2020, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức họp liên tịch để thống nhất nội dung chương trình kỳ họp 14 (kỳ họp lệ kỳ giữa năm 2020). Chủ trì: Ông Phạm Thanh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Tham gia cuộc họp còn có: Thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Phó Trưởng 02 ban của Hội đồng nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và thủ trưởng các ngành huyện có liên quan; chuyên viên nghiên cứu Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

Đại biểu thảo luận tại cuộc họp liên tịch (ảnh: Thiện)

Sau khi thảo luận, đại biểu tham dự cuộc họp thống nhất một số nội dung như sau:

Kỳ họp thứ 14, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện sẽ xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện và Chi cục Thi hành án dân sự huyện (20 báo cáo theo luật định, 03 báo cáo chuyên đề). Đồng thời, dự kiến xem xét và thông qua 08 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, công tác tổ chức,....

Về thời gian tổ chức kỳ họp: Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân huyện sẽ tổ chức trong 01 ngày rưởi, trong đó: 01 buổi họp các Tổ đại biểu để thảo luận các nội dung kỳ họp (dự kiến vào ngày 26/6/2020) và 01 ngày họp phiên toàn thể tại hội trường (dự kiến vào ngày 09/7/2020).

Về tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp với Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cử tri chung với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (đơn vị Bình Đại)./.