Hội đồng nhân dân xã Giao Long tổ chức kỳ họp thứ nhất, khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày đăng bài: 05/03/2020 | Tác giả: Huy Đức

Thường trực Hội đồng nhân dân ra mắt hạ quyết tâm về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. (ảnh: Huy Đức)

Ngày 01 tháng 3 năm 2020, Hội đồng nhân dân xã Giao Long tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu chức vụ Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, nhiệm kỳ 2016-2020.

Thực hiện Nghị quyết số 856/NQ-UBTVQH14 ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bến Tre. Xã Giao Long và xã Giao Hòa sáp nhập thành xã Giao Long mới của Huyện Châu Thành.

        Tham dự kỳ họp có ông Lê Quang Vịnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ông Tạ Văn Lâm, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, ông Dương Văn Phúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Đảng ủy xã và 49/50 đại biểu Hội đồng nhân dân xã.

Đại biểu xem xét, cho ý kiến và biểu quyết 100% thống nhất các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, các Ban HĐND xã và ủy viên UBND xã.

 

Ngày 01 tháng 3 năm 2020, Hội đồng nhân dân xã Giao Long tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu chức vụ Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, nhiệm kỳ 2016-2020.

Thực hiện Nghị quyết số 856/NQ-UBTVQH14 ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bến Tre. Xã Giao Long và xã Giao Hòa sáp nhập thành xã Giao Long mới của Huyện Châu Thành.

Tham dự kỳ họp có ông Lê Quang Vịnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ông Tạ Văn Lâm, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, ông Dương Văn Phúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Đảng ủy xã và 49/50 đại biểu Hội đồng nhân dân xã.

Đại biểu xem xét, cho ý kiến và biểu quyết 100% thống nhất các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, các Ban HĐND xã và ủy viên UBND xã.