Hội đồng nhân dân xã Tam Phước huyện Châu Thành tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường)

Ngày đăng bài: 24/02/2020 | Tác giả: Huy Đức

Ngày 19 tháng 02 năm 2020, Hội đồng nhân dân xã Tam Phước, huyện Châu Thành tổ chức Kỳ họp lần thứ 12 (kỳ họp bất thường) để cho ý kiến về công tác nhân sự của HĐND và UBND xã. Tham dự kỳ họp có Thường trực HĐND huyện, cơ quan ban ngành huyện, xã và Đại biểu HĐND xã.

Tại kỳ họp này, đại biểu cho ý kiến và thống nhất 100% miễn nhiệm và bầu Chủ tịch, P.Chủ tịch UBND xã.

Toàn cảnh kỳ họp lần thứ 12 khóa XI (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân xã Tam Phước (ảnh: Huy Đức)

Kỳ họp tổ chức đúng thời gian, thành phần tham dự theo triệu tập. Nội dung kỳ họp đạt chất lượng theo yêu cầu, đúng quy định của luật./.