Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tổ chức họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 14 khóa XI

Ngày đăng bài: 17/01/2020 | Tác giả: Huy Đức

Toàn cảnh cuộc họp rút kinh nghiệm kỳ họp lần thứ 14 khóa XI. (ảnh: Huy Đức)

Ngày 13 tháng 01 năm 2020, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016.

Tham dự cuộc họp có Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; Trưởng, Phó hai Ban Hội đồng nhân dân huyện; Tổ Trưởng các Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện; lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện và chuyên viên nghiên cứu Hội đồng nhân dân huyện.

Sau khi thảo luận, đại biểu tham dự cuộc họp đã thống nhất dự thảo báo cáo đánh giá, kiểm điểm rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân huyện:

Kết thúc họp ông Huỳnh Thanh Tuấn - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị:

Ủy ban nhân dân huyện triển khai các ngành Ủy ban nhân dân huyện có đăng ký nội dung dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp tổ chức trong  năm 2020 chủ động công tác tham mưu, đôn đốc, nhắc nhở các phòng, ban được phân công soạn thảo phải chuẩn bị tài liệu kỳ họp chu đáo, chất lượng và gửi về Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đúng thời gian quy định.

Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra sâu sát các ngành chuyên môn trong việc tham mưu các báo cáo chuyên đề góp phần nâng chất lượng văn bản kỳ họp. Đại biểu Hội đồng nhân dân dân huyện chủ động sắp xếp lịch công tác chuyên môn tham dự phiên họp đúng quy định, đại biểu nghiên cứu kỹ các tài liệu Kỳ họp để tham gia thảo luận.

Tổ trưởng và các đại biểu cần tập trung thảo luận, góp ý các dự thảo Nghị quyết cả về thể thức và nội dung, đề nghị Tổ trưởng Tổ đại biểu chốt lại và thống nhất với Tổ những nội dung chủ yếu cần đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành giải trình.

Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khi tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp gửi báo cáo về Thường Hội đồng nhân dân huyện đúng thời gian theo Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp.

Đối với Ủy ban nhân dân huyện giải trình cho đại biểu rõ những vấn đề hai Ban đặt ra qua thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết. Các Tổ Trưởng, Tổ Phó và Thư ký Tổ Đại biểu cần quan tâm trong việc tổng hợp ý kiến qua họp Tổ./.