Bến Tre vượt 20% chỉ tiêu đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2019

Ngày đăng bài: 23/10/2019 | Tác giả: Mỹ Phương

Để nắm tình hình và kết quả triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre, trong tháng 9 và tháng 10 năm 2019, Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát Ủy ban nhân dân các huyện Ba Tri, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh theo Kế hoạch số 526/KH-HĐND ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn giám sát của Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh với UBND huyện Thạnh Phú về việc thực hiện công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng (ảnh: Mỹ Phương)

Xác định công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng là giải pháp đột phá trong thực hiện Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và giảm nghèo bền vững, trong thời gian qua Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành các chủ trương, chính sách để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác này. Mục tiêu đề ra theo Kế hoạch số 1071/KH-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh là phấn đấu mỗi năm đưa người lao động của tỉnh tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ 1000 đến 1.500 lao động.

Năm 2019, chỉ tiêu đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là 1.260 lao động. Dưới sự nỗ lực của các ngành chuyên môn và các huyện, thành phố, trong 9 tháng đầu năm 2019, với 1.517 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Bến Tre đã vượt chỉ tiêu 20%. Trong đó, thị trường Nhật Bản chiếm 94%, kế đến là thị trường Hàn Quốc, Đài Loan. Trong số 1.517 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có 72 người nghèo, 49 người cận nghèo; 86 người lao động là bộ đội xuất ngũ, 04 người lao động là thân nhân người có công với cách mạng, 169 người lao động tham gia khởi nghiệp thoát nghèo và 253 người lao động thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển. Hai địa phương có số lượng người tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhiều nhất là huyện Giồng Trôm và huyện Ba Tri (381 lao động).

Đạt được kết quả trên là do các ngành, địa phương đã đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài bằng nhiều hình thức, giúp người dân tiếp cận thông tin, hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là giải pháp thoát nghèo bền vững, là bắt đầu khởi nghiệp để người dân mạnh dạn đăng ký tham gia. Một trong những hình thức tuyên truyền mang lại hiệu quả cao đã được một số địa phương thực hiện như: tuyên truyền bằng gương người thật, việc thật (gương điển hình tham gia xuất khẩu lao động trở về nước khởi nghiệp thành công); phân công cán bộ đến tận nhà người dân để vận động, tuyên truyền và hướng dẫn trực tiếp cho người lao động, nhất là các đối tượng tiềm năng (bộ đội xuất ngũ, học sinh không thi đậu tốt nghiệp, sinh viên mới tốt nghiệp ra trường, công nhân...); tuyên tuyền bằng phương pháp trực quan như bố trí các pano cố định thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài tại các điểm đông dân cư và treo các băngrol, chiếu phóng sự tuyên truyền về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động tại các điểm Hội Xuân trong dịp Tết Nguyên đán.

Trung tâm Dịch vụ việc làm đã thực hiện tốt nhiệm vụ làm đầu mối trong công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh; tích cực phối hợp với các địa phương tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm để người lao động có cơ hội tiếp cận với các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh (ảnh: Mỹ Phương)

Nguồn vốn ủy thác được quản lý chặt chẽ, tổ chức cho vay đảm bảo đúng đối tượng, hiệu quả và bảo toàn vốn. Các đối tượng vay sử dụng vốn đúng mục đích, qua đó phát huy được hiệu quả nguồn vốn ủy thác. Hệ thống ngân hàng chính sách từ tỉnh đến các huyện, thành phố đã có nhiều nỗ lực giúp cho người lao động được kịp thời tiếp cận các nguồn vốn vay từ Trung ương và địa phương theo quy định để có đủ chi phí tham gia xuất khẩu lao động.

Việc thực hiện chủ trương, chính sách đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng đã mang lại hiệu quả thiết thực đối với công tác giảm nghèo của tỉnh, góp phần cải thiện đời sống cho người dân, giải quyết việc làm, giúp cho những hộ nghèo, hộ khó khăn vươn lên thoát nghèo, đồng thời sau khi trở về nước, người lao động tích lũy được nhiều kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tay nghề, tác phong làm việc. Một số người lao động sau khi hoàn thành hợp đồng trở về nước tích cực phát triển kinh tế, trở thành chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh và là gương điển hình cùng với chính quyền, đoàn thể tuyên truyền, vận động người lao động địa phương tham gia làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện chủ trương, chính sách đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng còn một số khó khăn như sau:

Việc tuyên truyền vận động làm thay đổi nhận thức và tâm lý của gia đình và bản thân người lao động về công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng còn khó khăn. Một số gia đình và bản thân người lao động còn có tư tưởng an phận, tinh thần tự thân lập nghiệp chưa cao, tâm lý ngại cho con đi làm việc xa vì đa phần lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo là lao động chính trong gia đình, mặt khác, chi phí trang trải ban đầu khá lớn nên một số lao động chưa mạnh dạn đăng ký tham gia.

Nguồn vốn ủy thác sang Ngân hàng chính sách xã hội rất hạn hẹp so với nhu cầu người lao động cần được hỗ trợ để tham gia lao động có thời hạn ở nước ngoài trong khi trên thực tế công tác này đang được triển khai thực hiện rất hiệu quả. Đây cũng là một trong những rào cản đối với công tác tuyên truyền, vận động người lao động tham gia làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo chủ trương của Tỉnh ủy trong thời gian tới.

Chi phí hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ từ chính sách của tỉnh còn ít nhưng hồ sơ thủ tục kèm theo khá nhiều, mặt khác, một số doanh nghiệp không cung cấp được hóa đơn đào tạo nghề nên người lao động còn ngán ngại trong việc làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Ý thức chấp hành pháp luật của một vài lao động chưa cao nên tình trạng người lao động vi phạm pháp luật, vi phạm hợp đồng lao động, trốn ra ngoài làm việc và ở lại cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài còn xảy ra ở một vài địa phương.

Để tiếp tục thực hiện tinh thần chỉ đạo theo Chỉ thị 22-CT/TU ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ tiêu Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hàng năm, Ban văn hóa – xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh có một số đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố như sau:

Cần cân đối ngân sách để bổ sung nguồn ngân sách tỉnh ủy thác sang Ngân hàng chính sách xã hội cho vay các đối tượng đã có hồ sơ đi lao động nước ngoài trong năm 2019 còn tồn đọng.

Phát huy tốt vai trò trung tâm đầu mối của Trung tâm dịch vụ việc làm trong thực hiện công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quan tâm định hướng cho người lao động lựa chọn ngành nghề trước khi tham gia xuất khẩu lao động để có thể phát huy tay nghề sau khi trở về nước, đồng thời tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động sau khi hoàn thành hợp đồng về nước. Nên thỏa thuận, xây dựng quy chế phối hợp với các doanh nghiệp có số lao động của tỉnh tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ủy thác nguồn vốn qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho người lao động vay vốn theo quy định nhằm tháo gỡ khó khăn về chi phí cho người lao động.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở cơ sở để kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn, nhất là quan tâm hỗ trợ các địa phương thực hiện chưa đạt chỉ tiêu; phối hợp với các ngành và doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo dõi, quản lý người lao động tham gia làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để kịp thời giải quyết các trường hợp rủi ro hoặc các trường hợp người lao động vi phạm hợp đồng, vi phạm pháp luật tại nước sở tại.

UBND các huyện, thành phố cần đa dạng hóa các hình thức truyền thông về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, chú trọng nhân rộng cách làm hay, hiệu quả ở những địa phương thực hiện chưa đạt chỉ tiêu, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền bằng gương người thật, việc thật để tạo sự lan tỏa sâu rộng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực này, nhất là quản lý các công ty, doanh nghiệp đến địa phương tư vấn, tuyển dụng lao động không thuộc danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện, uy tín kết nối với tỉnh mà Trung tâm dịch vụ việc làm cung cấp, nhằm ngăn ngừa các rủi ro, tránh thiệt hại cho người lao động; chỉ đạo ngành chuyên môn và chính quyền, đoàn thể cơ sở quan tâm giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật nước sở tại khi người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; quan tâm ủy thác và phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội hàng năm./.