Kết quả kỳ họp thứ 10 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII

Ngày đăng bài: 11/07/2014 | Tác giả: Nguyễn Văn Chính | Nguồn: www.bentre.gov.vn

Kỳ họp thứ 10 - Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa VIII được tổ chức 03 ngày, trong đó: một ngày họp Tổ đại biểu thảo luận tài liệu kỳ họp và 02 ngày (ngày 09 và ngày 10 tháng 7 năm 2014) họp toàn thể tại hội trường. Tham dự kỳ họp có: ông Nguyễn Thành Phong - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Võ Thành Hạo - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; bà Nguyễn Thị Phương Đào - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; ông Trần Dương Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội và quý vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre; ông Trần Ngọc Tam - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 50/52 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân và đại diện cử tri của 9 huyện, thành phố.

Sau khi Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp, các đại biểu tiếp tục nghe: Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2014. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đối với các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2014; tình hình thực hiện đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước 6 tháng đầu năm 2014 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2014; kết quả ước thực hiện thu, chi ngân sách tỉnh 6 tháng đầu năm 2014 và biện pháp thực hiện dự toán ngân sách tỉnh 6 tháng cuối năm 2014; kết quả thực hiện Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND, một phần nội dung Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND, Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn. Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đối với các báo cáo của Ủy Ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2014; kết quả thực hiện Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND, một phần nội dung Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND, Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đối với các báo cáo của: Ủy Ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội  6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2014; kết quả thực hiện Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND, một phần nội dung Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND, Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn; kế hoạch biên chế công chức, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Bến Tre năm 2014; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2014; Tòa án nhân dân tỉnh về tình hình công tác 6 tháng đầu năm của Tòa án nhân dân 2 cấp trong tỉnh và kết quả thực hiện Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2014. Báo cáo giải trình của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các nhóm vấn đề nổi lên qua giám sát, thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, thảo luận Tổ đại biểu và ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10.

Ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch HĐND tỉnh (bìa phải) tặng hoa cho các ông Đỗ Minh Đức (bìa trái), Lê Vĩnh Bình - Ủy viên thường trực HĐND tỉnh (giữa) và Đại tá Nguyễn Văn Hoàng – Giám đốc Công an tỉnh. (Ảnh: N.V.C)

Ngoài ra, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã gửi cho đại biểu một số văn bản nghiên cứu, để làm cơ sở thảo luận, quyết định như: Các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về: tình hình thực hiện đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Nhà nước 6 tháng đầu năm 2014 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2014; kết quả thực hiện thu, chi ngân sách tỉnh 6 tháng đầu năm 2014 và biện pháp thực hiện dự toán ngân sách tỉnh 6 tháng cuối năm 2014; Kế hoạch biên chế công chức, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Bến Tre năm 2014; kết quả thực hiện các nội dung đã thoả thuận giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh trước kỳ họp; kết quả thực hiện Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND, một phần nội dung Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND, Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn; việc thay đổi thời gian, bổ sung và không ban hành một số Nghị quyết tại kỳ họp thứ 10 - Hội đồng nhân dân tỉnh; giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua kết quả tiếp xúc cử tri, qua thảo luận của các Tổ đại biểu và báo cáo thẩm tra của các Ban và  các tờ trình  của Ủy ban nhân dân tỉnh. Các báo cáo của: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2014, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2014 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10; tổng hợp ý kiến thảo luận tài liệu kỳ họp thứ 10 của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; kết quả giám sát việc quản lý đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh; kết quả giám sát việc xây dựng các công trình thuộc Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012. Các báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2014 và thẩm tra đối với các dự thảo Nghị quyết của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh. Các báo cáo của: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân và cử tri; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2014; Toà án nhân dân tỉnh về tình hình công tác 6 tháng đầu năm của Tòa án nhân dân 2 cấp tỉnh Bến Tre và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8.

Tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết cho thôi giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đối với ông Đỗ Minh Đức và bầu bổ sung chức vụ Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đối với ông Lê Vĩnh Bình; cho thôi giữ chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh, thôi làm nhiệm vụ đại Hội đồng nhân dân tỉnh đối với ông Hồ Quốc Việt và bầu bổ sung chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh đối với Đại tá Nguyễn Văn Hoàng - Giám đốc Công an tỉnh.

Các đại biểu tập trung thảo luận về những giải pháp để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm, cụ thể như: giải pháp để nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp như mô hình liên kết 4 nhà, cánh đồng mẫu lớn, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP… để nâng cao giá trị, tính cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa nông nghiệp, thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh; giải pháp kiểm soát chặt chẽ, xử lý các nguồn gây ô nhiễm, nhất là các hoạt động sản xuất, chăn nuôi để bảo vệ môi trường sống của người dân; giải pháp bảo đảm tình hình an ninh trật tự, phòng chống tội phạm. Bên cạnh, các đại biểu còn thảo luận về nội dung một số dự thảo Nghị quyết dự kiến sẽ ban hành nhằm bảo đảm nguồn lực và tính khả thi của Nghị quyết khi được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Chủ tọa kỳ họp đã dành 01 buổi để chất vấn và trả lời chất vấn. Trong phiên chất vấn, có 07 đại biểu chất vấn đối với Ủy ban nhân dân tỉnh và 05 cơ quan, tập trung vào một số nội dung như: định hướng mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, tránh sự phụ thuộc của kinh tế tỉnh nhà vào thị trường Trung Quốc trong điều kiện tranh chấp biển đảo gay gắt hiện nay; về các vướng mắc trong công nhận danh hiệu xã Văn hóa nông thôn mới và tính hài hòa giữa 02 danh hiệu xã Văn hóa nông thôn mới và xã Nông thôn mới; việc chậm trễ xây dựng Dự án Khu Ứng dụng công nghệ sinh học Cái Mơn tại xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách; về các công trình, dự án hoàn thành chưa quyết toán, tất toán; việc tạm định chỉ vụ án của Tòa án nhân dân; về quy định mức phụ cấp ưu đãi kiêm nhiệm 40% đối với công chức, viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế; việc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Thy, thuộc huyện Châu Thành lập bến thủy nội địa đổ đất lấn sông Ba Lai.

Chủ tọa đánh giá cao các câu hỏi chất vấn của đại biểu đặt ra, đã nêu được những vấn đề quan trọng, bức xúc của địa phương, được cử tri quan tâm. Đồng thời, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành trong việc trả lời chất vấn, đề ra các giải pháp, thời gian cụ thể để thực hiện các nội dung mà đại biểu chất vấn. Các đại biểu thống nhất ban hành Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. Nghe đại diện cử tri huyện Mỏ Cày Nam phát biểu cảm nhận về kỳ họp thứ 10 và kiến nghị những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Kỳ họp đã thông qua 13 Nghị quyết và 04 Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử như sau:

1. Nghị quyết về việc bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2014.

2. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2014.

3. Nghị quyết về kế hoạch biên chế công chức, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Bến Tre năm 2014.

4. Nghị quyết về việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

5. Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác cát lòng sông đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

6. Nghị quyết về việc thông qua Đề án thành lập thị trấn Tiên Thủy thuộc huyện Châu Thành và Đề án thành lập thị trấn Tiệm Tôm thuộc huyện Ba Tri.

7. Nghị quyết về quy định mức thu phí, lệ phí lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

8. Nghị quyết về việc quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

9. Nghị quyết về việc đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

10. Nghị quyết về quy định mức thù lao đối với thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

11. Nghị quyết về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

12. Nghị quyết về kết quả giám sát việc quản lý đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

13. Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII.

14. Nghị quyết về việc cho thôi giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân  tỉnh Bến Tre khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016).

15. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khoá VIII (Nhiệm kỳ 2011 - 2016).

16. Nghị quyết về việc cho thôi giữ chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh và thôi làm nhiệm vụ đại Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa VIII (Nhiệm kỳ 2011-2016).

17. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre (Nhiệm kỳ 2011-2016).