News

Thông báo chương trình làm việc tháng 3 năm 2021 của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Posted date: 04/03/2021| Writter: Chánh Văn phòng

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc: Thành lập Đoàn khảo sát về tiền điện tăng đột biến tại xã Tân Thành Bình

Posted date: 03/03/2021| Writter: Phương Thảo

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh Bến Tre Tuần 09 năm 2021 (từ ngày 01/3/2021-07/3/2021)

Posted date: 02/03/2021| Writter: Phó Chánh văn phòng

Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

Posted date: 01/03/2021| Writter: Sơn Nam

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bình Đại họp lệ kỳ tháng 02/2021

Posted date: 26/02/2021| Writter: Thiện

Ba Tri: Họp liên tịch thống nhất nội dung tổ chức kỳ họp thứ 19, tổng kết nhiệm kỳ 2016 -2021, Hội đồng nhân dân huyện khóa XI

Posted date: 25/02/2021| Writter: Long Hà

Ba Tri: Thống nhất điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất

Posted date: 25/02/2021| Writter: Long Hà

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm họp lệ kỳ tháng 02 năm 2021

Posted date: 24/02/2021| Writter: Ngọc Diệu

Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm họp liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp lần thứ 19 và tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021

Posted date: 24/02/2021| Writter: Ngọc Diệu

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh Bến Tre Tuần 08 năm 2021 (từ ngày 22/02/2021-28/02/2021)

Posted date: 23/02/2021| Writter: Phó Chánh văn phòng