THÔNG TIN MỚI THÔNG TIN MỚI

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 đề ra những định hướng quan trọng để xây dựng bộ máy chính quyền địa phương tinh gọn, hiệu quả.

Ngày đăng: 27/10/2017| Tác giả: Ái Thi
Ngày 25 tháng 10 năm 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, đã ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, ti...
Các tin khác...

Hoạt động giám sát Hoạt động giám sát

Ban Pháp chế giám sát TAND huyện Châu Thành về kết quả công tác xét xử và thi hành án hình sự năm 2017

Ngày đăng: 09/11/2017| Tác giả: Kim Sum
Sáng ngày 06 tháng 11 năm 2017, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh có buổi làm việc với TAND huyện Châu Thành về kết quả công tác xét xử và thi hành án hình sự năm 2017. Thành phần Đoàn giám sát gồm có: Ông Lê Văn Mười-Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh...
Các tin khác...

Liên kiết website Liên kiết website

Trang tin bầu cử ĐBQH khóa XIII
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Cổng thông tin điện tử chính phủ
Cổng TTĐT tỉnh Bến Tre
Công báo tỉnh Bến Tre
Báo Đồng Khởi - Bến Tre
Báo điện tử Đại biểu nhân dân