Tin mới

Ba Tri: Giám sát UBND xã An Phú Trung về công tác quản lý đất đai.

Ngày đăng bài: 24/05/2019| Tác giả: Long Hà

Huyện Giồng Trôm: Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cử tri xã Châu Bình.

Ngày đăng bài: 24/05/2019| Tác giả: Lê Văn Thắng

Mỏ Cày Bắc: Họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tháng 5/2019.

Ngày đăng bài: 24/05/2019| Tác giả: Phương Thảo

Ba Tri: Chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 -2021

Ngày đăng bài: 24/05/2019| Tác giả: Long Hà

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Bình Đại thông qua dự thảo kế hoạch giám sát.

Ngày đăng bài: 24/05/2019| Tác giả: Thiện

Thường trực HĐND huyện Bình Đại họp lệ kỳ tháng 5/2019

Ngày đăng bài: 24/05/2019| Tác giả: Thiện

Ba Tri: Giám sát công tác giảm nghèo UBND xã An Đức

Ngày đăng bài: 24/05/2019| Tác giả: Long Hà

Ban pháp chế HĐND huyện Mỏ Cày Bắc giám sát Thanh tra huyện

Ngày đăng bài: 24/05/2019| Tác giả: Nguyễn Ngọt

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách giám sát Ủy ban nhân dân xã Phú Phụng

Ngày đăng bài: 23/05/2019| Tác giả: Ngọc Như

Hội đồng nhân dân xã Quới Thành huyện Châu Thành tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường).

Ngày đăng bài: 23/05/2019| Tác giả: Huy Đức