Tin mới

Chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 11: lĩnh vực tài nguyên và môi trường - Cơ sở để cử tri và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện cam kết của các sở, ngành có liên quan

Ngày đăng bài: 22/07/2019| Tác giả: Minh Triết

Chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 11: giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi hành các việc án dân sự còn tồn đọng - Cơ sở để cử tri và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện cam kết của các sở, ngành có liên quan.

Ngày đăng bài: 22/07/2019| Tác giả: Minh Triết

Chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 11: giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh - Cơ sở để cử tri và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện cam kết của các sở, ngành có liên quan.

Ngày đăng bài: 22/07/2019| Tác giả: Minh Triết

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri các xã của huyện Thạnh Phú

Ngày đăng bài: 22/07/2019| Tác giả: Minh Mừng

Thạnh Phú: Bí thư Huyện ủy và Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp xúc, đối thoại người dân 02 xã Thạnh Phong, Thạnh Hải

Ngày đăng bài: 22/07/2019| Tác giả: Văn Minh

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX tại xã Giao Hòa, huyện Châu Thành

Ngày đăng bài: 22/07/2019| Tác giả: Trần Nhựt

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND tại xã Vĩnh Hòa

Ngày đăng bài: 22/07/2019| Tác giả: Long Hà

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 tại xã Tân Phú và xã Quới Thành huyện Châu Thành

Ngày đăng bài: 22/07/2019| Tác giả: Vĩnh Hạ

Cần có giải pháp chấn chỉnh việc quản lý tài chính, tài sản công, phòng chống lãng phí, thất thoát, tham nhũng.

Ngày đăng bài: 19/07/2019| Tác giả: Vĩnh Hạ

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm

Ngày đăng bài: 19/07/2019| Tác giả: Kim Sum