Tin mới

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Mỏ Cày Bắc – Chợ Lách giám sát về công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực truy xuất nguồn gốc giống cây trồng trên địa bàn huyện Chợ Lách.

Ngày đăng bài: 03/06/2020| Tác giả: Mộng Ni

Chương trình làm việc tháng 6 năm 2020 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

Ngày đăng bài: 02/06/2020| Tác giả: Chánh văn phòng

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, tuần 23 năm 2020 (từ ngày 01/6/2020 đến ngày 07/6/2020)

Ngày đăng bài: 02/06/2020| Tác giả: Phó Chánh Văn phòng

Mỏ Cày Nam: Hội đồng nhân dân huyện giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Ngày đăng bài: 02/06/2020| Tác giả: Kim Gọn

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri giám sát hoạt động Thanh tra huyện

Ngày đăng bài: 01/06/2020| Tác giả: Long Hà

Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tình hình quản lý ngân sách cấp xã năm 2019

Ngày đăng bài: 01/06/2020| Tác giả: Minh Triết

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng bài: 01/06/2020| Tác giả: Mộng Ni

Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tổ chức Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường)

Ngày đăng bài: 01/06/2020| Tác giả: Huy Đức

Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Phú giám sát công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu kiện của công dân.

Ngày đăng bài: 28/05/2020| Tác giả: Lê Trung

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của ngư dân đánh bắt xa bờ trên địa bàn huyện Ba Tri

Ngày đăng bài: 26/05/2020| Tác giả: Vĩnh Hạ