Tin mới

Lịch làm việc tuần 03-2018 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018)

Ngày đăng bài: 16/01/2018| Tác giả: Chánh Văn phòng

Thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại 30 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang và các xã ngoài xã bãi ngang thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày đăng bài: 11/01/2018| Tác giả: Nguyễn Lâm
Thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại 30 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang và các xã ngoài xã bãi ngang thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

HĐND xã Thới Lai, huyện Bình Đại tồ chức kỳ họp lệ kỳ cuối năm 2017

Ngày đăng bài: 11/01/2018| Tác giả: Thiện
Chiều ngày 05 tháng 01 năm 2018, Hội đồng nhân dân xã khai mạc kỳ họp thứ 05 (kỳ họp lệ kỳ cuối năm 2017).

Ba Tri: Tổ chức họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ họp thứ 06 hội đồng nhân dân huyện

Ngày đăng bài: 11/01/2018| Tác giả: Long Hà
Ngày 08 tháng 01 năm 2018, Thường trực HĐND huyện Ba Tri đã tổ chức họp rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ 06 của HĐND huyện.

Hội đồng nhân dân xã An Hóa, huyện Châu Thành tổ chức kỳ họp thứ 5, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng bài: 10/01/2018| Tác giả: Huy Đức
Ngày 04 tháng 01 năm 2018, Hội đồng nhân dân xã An Hóa, huyện Châu Thành tiến hành tổ chức Kỳ họp lần thứ 5 (kỳ họp lệ kỳ cuối năm 2017) để đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân năm 2017 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp năm 2018.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6-HĐND tỉnh tại xã An Thạnh và xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú

Ngày đăng bài: 09/01/2018| Tác giả: Kim Sum
Ngày 04 tháng 01 năm 2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã An Thạnh và Hội trường Ủy ban nhân dân xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú

Lịch làm việc tuần 02-2018 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018)

Ngày đăng bài: 09/01/2018| Tác giả: Chánh Văn phòng

Thông báo Chương trình làm việc tháng 01 năm 2018 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng bài: 08/01/2018| Tác giả: Chánh Văn phòng

Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri xã Phú Túc và xã Phú Đức, huyện Châu Thành

Ngày đăng bài: 05/01/2018| Tác giả: Nguyễn Lâm
Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri xã Phú Túc và xã Phú Đức, huyện Châu Thành

Xã Thới Thuận, huyện Bình Đại tổ chức kỳ họp lệ kỳ cuối năm 2017

Ngày đăng bài: 05/01/2018| Tác giả: Thiện
Sáng ngày 04 tháng 01 năm 2018, tại Hội trường của xã Thới Thuận, Hội đồng nhân dân xã Thới Thuận, huyện Bình Đại tổ chức kỳ họp lệ kỳ cuối năm 2017 (kỳ họp thứ 06); thời gian làm việc: 01 ngày.