Tin mới

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh họp tổng kết năm 2017 và thông qua các báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh

Ngày đăng bài: 17/11/2017| Tác giả: Nguyễn Lâm
Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh họp tổng kết năm 2017 và thông qua các báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh

Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri xã Tiên Thủy và xã Tiên Long, huyện Châu Thành

Ngày đăng bài: 16/11/2017| Tác giả: Nguyễn Lâm
Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri xã Tiên Thủy và xã Tiên Long, huyện Châu Thành

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri 2 xã: An Thủy, Tân Thủy, huyện Ba Tri

Ngày đăng bài: 16/11/2017| Tác giả: Nguyễn Lâm
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri 2 xã: An Thủy, Tân Thủy, huyện Ba Tri

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Bình Đại giám sát Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày đăng bài: 15/11/2017| Tác giả: Thiện
Chiều ngày 10 tháng 11 năm 20 17, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện tổ chức giám sát Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội.

Mỏ Cày Bắc: Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Mỏ Cày Bắc và Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh và kỳ họp thứ 6 HĐND huyện

Ngày đăng bài: 15/11/2017| Tác giả: Phương Thảo
Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân tỉnh, ngày 8 và 9 tháng 11 năm 2017, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Mỏ Cày Bắc phối hợp đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại các điểm Tân Phú Tây, Nhuận Phú Tân, Phú Mỹ, Tân Thành Bình huyện Mỏ Cày Bắc.

Huyện Thạnh Phú hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp HĐND thường lệ cuối năm 2017

Ngày đăng bài: 15/11/2017| Tác giả: Lê Trung
Sáng ngày 07 tháng 11 năm 2017, Thường HĐND huyện Thạnh Phú đã tổ chức hội nghị liên tịch để bàn thảo thống nhất thời gian, nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị kỳ họp thứ 6 HĐND huyện (kỳ họp thường lệ cuối năm 2017).

Cử tri Thạnh Phú kiến nghị nhà nước cần quan tâm kiểm tra, quản lý chặt chẽ an toàn vệ thực phẩm ở nông thôn

Ngày đăng bài: 15/11/2017| Tác giả: Lê Trung
Cử tri Thạnh Phú kiến nghị nhà nước cần quan tâm kiểm tra, quản lý chặt chẽ an toàn vệ thực phẩm ở nông thôn

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh vận động cử tri huyện Chợ Lách sản xuất sạch, an toàn, chất lượng để đảm bảo thương hiệu sản phẩm nông nghiệp của địa phương

Ngày đăng bài: 15/11/2017| Tác giả: Ái Thi
Trong hai ngày 08-09 tháng 11 năm 2017, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Chợ Lách đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX tại xã Hưng Lễ và xã Sơn Phú huyện Giồng Trôm.

Ngày đăng bài: 14/11/2017| Tác giả: Minh Triết
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX tại xã Hưng Lễ và Sơn Phú huyện Giồng Trôm.

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, HĐND huyện Bình Đại và HĐND xã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lệ kỳ cuối năm 2017 tại xã Vang Quới Tây, xã Phú Long.

Ngày đăng bài: 13/11/2017| Tác giả: Thiện
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, HĐND huyện Bình Đại và HĐND xã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lệ kỳ cuối năm 2017 tại xã Vang Quới Tây, xã Phú Long.