Tin mới

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2019

Ngày đăng bài: 23/01/2019| Tác giả: Trần Thị Nhựt

Ba Tri: Triển khai xây dựng kế hoạch giám sát năm 2019

Ngày đăng bài: 22/01/2019| Tác giả: Long Hà

Hội đồng nhân dân hai cấp huyện, xã tiếp xúc cử tri xã Tân Phú, huyện Châu Thành sau kỳ họp cuối năm 2018

Ngày đăng bài: 22/01/2019| Tác giả: Huy Đức

Mỏ Cày Nam: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức họp rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 8

Ngày đăng bài: 22/01/2019| Tác giả: Kim Gọn

Lịch làm việc tuần 04 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019)

Ngày đăng bài: 22/01/2019| Tác giả: Chánh văn phòng

Thực hiện toàn diện các giải pháp để hỗ trợ xã Hưng Phong phát triển kinh tế - xã hội

Ngày đăng bài: 21/01/2019| Tác giả: Minh Triết

Bình Đại họp thống nhất nội dung, đối tượng giám sát năm 2019

Ngày đăng bài: 18/01/2019| Tác giả: Thiện

Thường trực HĐND tỉnh: Nâng cao chất lượng các báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết tại các kỳ họp HĐND tỉnh, đảm bảo nghị quyết ban hành đúng pháp luật, khả thi

Ngày đăng bài: 17/01/2019| Tác giả: Minh Triết

Huyện Giồng Trôm: Họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 9

Ngày đăng bài: 16/01/2019| Tác giả: Thanh Khoa

Tổng hợp ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 9 – Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngày đăng bài: 16/01/2019| Tác giả: Trần Nhựt