Thông báo

Chương trình làm việc tháng 5 năm 2020 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

Ngày đăng bài: 04/05/2020| Tác giả: Chánh văn phòng

Chương trình làm việc tháng 4 năm 2020 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

Ngày đăng bài: 06/04/2020| Tác giả: Chánh văn phòng

Chương trình làm việc tháng 3 năm 2020 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

Ngày đăng bài: 06/03/2020| Tác giả: Chánh Văn phòng

Chương trình làm việc tháng 02 năm 2020 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

Ngày đăng bài: 07/02/2020| Tác giả: Chánh Văn phòng

Chương trình làm việc tháng 01 năm 2020 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

Ngày đăng bài: 06/01/2020| Tác giả: Chánh Văn phòng

Bến Tre ban hành quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố

Ngày đăng bài: 24/12/2019| Tác giả: Vĩnh Hạ

Chương trình làm việc tháng 12 năm 2019 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

Ngày đăng bài: 09/12/2019| Tác giả: Chánh Văn phòng

Chương trình làm việc tháng 11 năm 2019 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngày đăng bài: 05/11/2019| Tác giả: Chánh văn phòng

Chương trình làm việc tháng 10 năm 2019 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngày đăng bài: 04/10/2019| Tác giả: Chánh văn phòng

Thường trực HĐND tỉnh Bến Tre tham dự Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc bộ lần thứ 7, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức tại tỉnh Hà Nam.

Ngày đăng bài: 25/09/2019| Tác giả: Mộng Ni