Thông báo

Lịch làm việc tháng 4 năm 2019 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngày đăng bài: 02/04/2019| Tác giả: Chánh văn phòng

Lịch làm việc tháng 3 năm 2019 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngày đăng bài: 05/03/2019| Tác giả: Chánh văn phòng

Lịch làm việc tháng 02 năm 2019 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngày đăng bài: 15/02/2019| Tác giả: Chánh văn phòng

Văn phòng HĐND tỉnh thông báo về Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp bất thường) - HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng bài: 07/01/2019| Tác giả: Minh Triết

Thông báo Chương trình làm việc tháng 01 năm 2019 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngày đăng bài: 07/01/2019| Tác giả: Chánh văn phòng

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019.

Ngày đăng bài: 03/01/2019| Tác giả: Thường trực HĐND tỉnh

TB chương trình làm việc tháng 12 năm 2018 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng bài: 19/12/2018| Tác giả: Chánh Văn phòng

Thông báo Kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, Khóa IX Nhiệm kỳ 2016 – 2021 (ngày 07 tháng 12 năm 2018)

Ngày đăng bài: 09/12/2018| Tác giả: Văn phòng HĐND tỉnh Bến Tre
Từ 7 giờ 30 phút ngày 07 tháng 12 năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện phiên chất vấn do ông Võ Thành Hạo - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh điều hành. Phiên chất vấn được truyền hình trực tiếp để bà con cử tri cùng theo dõi.

Thông báo Kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, Khóa IX Nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày đăng bài: 07/12/2018| Tác giả: Văn phòng HĐND tỉnh Bến Tre
Lúc 7 giờ 30 phút ngày 06 tháng 12 năm 2018, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bến Tre tổ chức kỳ họp thứ 9 - kỳ họp lệ kỳ cuối năm 2018 tại Hội trường Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thông báo Chương trình làm việc tháng 11 năm 2018 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng bài: 06/11/2018| Tác giả: Chánh Văn phòng