Thông báo

Chương trình làm việc tháng 6 năm 2019 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngày đăng bài: 04/06/2019| Tác giả: Chánh văn phòng

Chương trình kỳ họp thứ 11, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày đăng bài: 29/05/2019| Tác giả: Chánh văn phòng

Chương trình làm việc tháng 5 năm 2019 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngày đăng bài: 04/05/2019| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Lịch làm việc tháng 4 năm 2019 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngày đăng bài: 02/04/2019| Tác giả: Chánh văn phòng

Lịch làm việc tháng 3 năm 2019 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngày đăng bài: 05/03/2019| Tác giả: Chánh văn phòng

Lịch làm việc tháng 02 năm 2019 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngày đăng bài: 15/02/2019| Tác giả: Chánh văn phòng

Văn phòng HĐND tỉnh thông báo về Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp bất thường) - HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng bài: 07/01/2019| Tác giả: Minh Triết

Thông báo Chương trình làm việc tháng 01 năm 2019 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngày đăng bài: 07/01/2019| Tác giả: Chánh văn phòng

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019.

Ngày đăng bài: 03/01/2019| Tác giả: Thường trực HĐND tỉnh

TB chương trình làm việc tháng 12 năm 2018 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng bài: 19/12/2018| Tác giả: Chánh Văn phòng