Thông báo

Lịch làm việc tuần 21 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 21/5/2018 đến ngày 28/5/2018)

Ngày đăng bài: 22/05/2018| Tác giả: Chánh văn phòng

TB lịch làm việc tuần 20 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 14/5/2018 đến ngày 21/5/2018)

Ngày đăng bài: 14/05/2018| Tác giả: Chánh văn phòng
Chương trình làm việc tuần của Thường trực, các Ban HĐND và Ban lãnh đạo Văn phòng (từ ngày 14/5/2018 đến ngày 21/5/2018)

Lịch làm việc tuần 19 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 07/5/2018 đến ngày 13/5/2018)

Ngày đăng bài: 07/05/2018| Tác giả: Chánh văn phòng

Lịch làm việc tuần 18 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 30/4/2018 đến ngày 06/5/2018)

Ngày đăng bài: 02/05/2018| Tác giả: Chánh văn phòng

Lịch làm việc tuần 17 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 23/4/2018 đến ngày 29/4/2018)

Ngày đăng bài: 23/04/2018| Tác giả: Chánh văn phòng

Lịch làm việc tuần 16 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 16/4/2018 đến ngày 22/4/2018)

Ngày đăng bài: 18/04/2018| Tác giả: Chánh văn phòng

Lịch làm việc tuần 15 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 09/4/2018 đến ngày 15/4/2018)

Ngày đăng bài: 09/04/2018| Tác giả: Chánh văn phòng

Lịch làm việc tuần 14 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 02/4/2018 đến ngày 08/4/2018)

Ngày đăng bài: 02/04/2018| Tác giả: Chánh văn phòng

Lịch làm việc tuần 13 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 26/3/2018 đến ngày 01/4/2018)

Ngày đăng bài: 27/03/2018| Tác giả: Chánh văn phòng

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 12 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 19/3/2018 đến ngày 25/3/2018)

Ngày đăng bài: 20/03/2018| Tác giả: Chánh văn phòng
Chương trình làm việc tuần của Thường trực, các Ban HĐND và Ban lãnh đạo Văn phòng (từ ngày 19/3/2018 đến ngày 25/3/2018)