Thông báo

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh bến Tre Tuần 33 năm 2020 (từ ngày 10/8/2020 - 16/8/2020)

Ngày đăng bài: 11/08/2020| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh bến Tre Tuần 32 năm 2020 (từ ngày 03/8/2020 - 09/8/2020)

Ngày đăng bài: 04/08/2020| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh bến Tre Tuần 31 năm 2020 (từ ngày 27/7/2020 - 02/8/2020)

Ngày đăng bài: 28/07/2020| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh bến Tre Tuần 30 năm 2020 (từ ngày 20/7/2020 - 26/7/2020)

Ngày đăng bài: 23/07/2020| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh bến Tre Tuần 29 năm 2020 (từ ngày 13/7/2020-19/7/2020)

Ngày đăng bài: 14/07/2020| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh bến Tre Tuần 28 năm 2020 (từ ngày 06/7/2020-12/7/2020)

Ngày đăng bài: 08/07/2020| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Chương trình kỳ họp thứ 16 (ngày 06 - 07/7/2020)

Ngày đăng bài: 01/07/2020| Tác giả: Phó Chánh Văn phòng

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh bến Tre Tuần 27 năm 2020 (từ ngày 29/6/2020-05/7/2020)

Ngày đăng bài: 30/06/2020| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh bến Tre Tuần 26 năm 2020 (từ ngày 22/6/2020-28/6/2020)

Ngày đăng bài: 22/06/2020| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh họp báo thông tin về Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng bài: 22/06/2020| Tác giả: Vĩnh Hạ