Thông báo

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh bến Tre Tuần 03 năm 2021 (từ ngày 18/01/2021 – 24/01/2021)

Ngày đăng bài: 19/01/2021| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh bến Tre Tuần 02 năm 2021 (từ ngày 11/01/2021 – 17/01/2021)

Ngày đăng bài: 12/01/2021| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh bến Tre Tuần 01 năm 2021 (từ ngày 04/01/2021 – 10/01/2021)

Ngày đăng bài: 05/01/2021| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh bến Tre Tuần 53 năm 2020 (từ ngày 28/12/2020 – 03/01/2021)

Ngày đăng bài: 29/12/2020| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh bến Tre Tuần 52 năm 2020 (từ ngày 21/12/2020 – 27/12/2020)

Ngày đăng bài: 22/12/2020| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh bến Tre Tuần 51 năm 2020 (từ ngày 14/12/2020 – 20/12/2020)

Ngày đăng bài: 15/12/2020| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh bến Tre Tuần 50 năm 2020 (từ ngày 07/12/2020 – 11/12/2020)

Ngày đăng bài: 08/12/2020| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Chương trình kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày đăng bài: 03/12/2020| Tác giả: Văn phòng HĐND tỉnh

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh bến Tre Tuần 49 năm 2020 (từ ngày 30/11/2020 – 06/12/2020)

Ngày đăng bài: 01/12/2020| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh bến Tre Tuần 48 năm 2020 (từ ngày 23/11/2020 – 29/11/2020)

Ngày đăng bài: 24/11/2020| Tác giả: Phó Chánh văn phòng