Thông báo

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh bến Tre Tuần 44 năm 2020 (từ ngày 26/10/2020 – 01/11/2020)

Ngày đăng bài: 28/10/2020| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Chương trình kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng bài: 27/10/2020| Tác giả: Văn phòng HĐND tỉnh

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh bến Tre Tuần 43 năm 2020 (từ ngày 19/10/2020 – 25/10/2020)

Ngày đăng bài: 20/10/2020| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh bến Tre Tuần 42 năm 2020 (từ ngày 12/10/2020 – 18/10/2020)

Ngày đăng bài: 13/10/2020| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh bến Tre Tuần 41 năm 2020 (từ ngày 05/10/2020 - 11/10/2020)

Ngày đăng bài: 06/10/2020| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh bến Tre Tuần 40 năm 2020 (từ ngày 28/9/2020 - 04/10/2020)

Ngày đăng bài: 30/09/2020| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh bến Tre Tuần 39 năm 2020 (từ ngày 21/9/2020 - 27/9/2020)

Ngày đăng bài: 22/09/2020| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Chương trình kỳ họp thứ 17, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày đăng bài: 18/09/2020| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh bến Tre Tuần 38 năm 2020 (từ ngày 14/9/2020 - 20/9/2020)

Ngày đăng bài: 14/09/2020| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh bến Tre Tuần 37 năm 2020 (từ ngày 07/9/2020 - 13/9/2020)

Ngày đăng bài: 07/09/2020| Tác giả: Phó Chánh văn phòng