Thông báo

Lịch làm việc tuần 42 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017)

Ngày đăng bài: 16/10/2017| Tác giả: Chánh Văn phòng

Lịch làm việc tuần 41 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 09/10/2017 đến ngày 15/10/2017)

Ngày đăng bài: 09/10/2017| Tác giả: Chánh Văn phòng

Lịch làm việc tuần 40 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 02/10/2017 đến ngày 08/10/2017)

Ngày đăng bài: 05/10/2017| Tác giả: Chánh Văn phòng

Lịch làm việc tuần 39 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 25/9/2017 đến ngày 01/10/2017)

Ngày đăng bài: 26/09/2017| Tác giả: Chánh Văn phòng

Lịch làm việc tuần 38 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 18/9/2017 đến ngày 24/9/2017)

Ngày đăng bài: 20/09/2017| Tác giả: Chánh Văn phòng

Lịch làm việc tuần 37 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 11/9/2017 đến ngày 17/9/2017)

Ngày đăng bài: 13/09/2017| Tác giả: Chánh Văn phòng

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 36 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 04/9/2017 đến ngày 10/9/2017)

Ngày đăng bài: 06/09/2017| Tác giả: Chánh Văn phòng
Chương trình làm việc tuần của Thường trực, các Ban HĐND và Ban lãnh đạo Văn phòng (từ ngày 04/9/2017 đến ngày 10/9/2017)

Lịch làm việc tuần 35 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 28/8/2017 đến ngày 03/9/2017)

Ngày đăng bài: 28/08/2017| Tác giả: Chánh Văn phòng

Lịch làm việc tuần 34 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 21/8/2017 đến ngày 27/8/2017)

Ngày đăng bài: 22/08/2017| Tác giả: Chánh Văn phòng

Lịch làm việc tuần 33 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 14/8/2017 đến ngày 20/8/2017)

Ngày đăng bài: 15/08/2017| Tác giả: Chánh Văn phòng HĐND