Thông báo

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, tuần 22 năm 2020 (từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020)

Ngày đăng bài: 26/05/2020| Tác giả: Phó Chánh Văn phòng

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, tuần 21 năm 2020 (từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020)

Ngày đăng bài: 20/05/2020| Tác giả: Phó Chánh Văn phòng

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, tuần 20 năm 2020 (từ ngày 11/5/2020 đến ngày 17/5/2020)

Ngày đăng bài: 11/05/2020| Tác giả: Phó Chánh Văn phòng

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, tuần 19 năm 2020 (từ ngày 04/5/2020 đến ngày 10/5/2020)

Ngày đăng bài: 04/05/2020| Tác giả: Phó Chánh Văn phòng

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, tuần 18 năm 2020 (từ ngày 27/4/2020 đến ngày 03/5/2020)

Ngày đăng bài: 28/04/2020| Tác giả: Phó Chánh Văn phòng

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, tuần 17 năm 2020 (từ ngày 20/4/2020 đến ngày 26/4/2020)

Ngày đăng bài: 20/04/2020| Tác giả: Phó Chánh Văn phòng

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, tuần 16 năm 2020 (từ ngày 13/4/2020 đến ngày 19/4/2020)

Ngày đăng bài: 16/04/2020| Tác giả: Phó Chánh Văn phòng

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, tuần 15 năm 2020 (từ ngày 06/4/2020 đến ngày 12/4/2020)

Ngày đăng bài: 06/04/2020| Tác giả: Phó Chánh Văn phòng

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, tuần 14 năm 2020 (từ ngày 30/3/2020 đến ngày 05/4/2020)

Ngày đăng bài: 30/03/2020| Tác giả: Phó Chánh Văn phòng

Chương trình kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường)

Ngày đăng bài: 26/03/2020| Tác giả: Phó Chánh Văn phòng