Thông báo

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh Bến Tre Tuần 15 năm 2021 (từ ngày 12/4/2021-18/4/2021)

Ngày đăng bài: 13/04/2021| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh Bến Tre Tuần 14 năm 2021 (từ ngày 05/4/2021-11/4/2021)

Ngày đăng bài: 06/04/2021| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh Bến Tre Tuần 13 năm 2021 (từ ngày 29/3/2021-04/4/2021)

Ngày đăng bài: 30/03/2021| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh Bến Tre Tuần 12 năm 2021 (từ ngày 22/3/2021-28/3/2021)

Ngày đăng bài: 23/03/2021| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Chương trình kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng bài: 17/03/2021| Tác giả: Văn phòng HĐND tỉnh

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh Bến Tre Tuần 11 năm 2021 (từ ngày 15/3/2021-21/3/2021)

Ngày đăng bài: 16/03/2021| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh Bến Tre Tuần 10 năm 2021 (từ ngày 08/3/2021-14/3/2021)

Ngày đăng bài: 09/03/2021| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh Bến Tre Tuần 09 năm 2021 (từ ngày 01/3/2021-07/3/2021)

Ngày đăng bài: 02/03/2021| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh Bến Tre Tuần 08 năm 2021 (từ ngày 22/02/2021-28/02/2021)

Ngày đăng bài: 23/02/2021| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh Bến Tre Tuần 6 và Tuần 07 năm 2021 (từ ngày 08/02/2021-21/02/2021)

Ngày đăng bài: 17/02/2021| Tác giả: Phó Chánh văn phòng