Thông báo

Lịch làm việc tuần 46 của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre (từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019)

Ngày đăng bài: 12/11/2019| Tác giả: Chánh Văn phòng

Lịch làm việc tuần 45 của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre (từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019)

Ngày đăng bài: 05/11/2019| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Lịch làm việc tuần 44 của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre (từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019)

Ngày đăng bài: 29/10/2019| Tác giả: P.Chánh văn phòng

Lịch làm việc tuần 43 của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre (từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019)

Ngày đăng bài: 21/10/2019| Tác giả: P.Chánh văn phòng

Lịch làm việc tuần 42 của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre (từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019)

Ngày đăng bài: 14/10/2019| Tác giả: Chánh Văn phòng

Nội dung, chương trình kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường)

Ngày đăng bài: 10/10/2019| Tác giả: Chánh văn phòng

Lịch làm việc tuần 41 của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre (từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019)

Ngày đăng bài: 09/10/2019| Tác giả: Chánh văn phòng

Lịch làm việc tuần 40 của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre (từ ngày 30/9/2019 đến ngày 06/10/2019)

Ngày đăng bài: 30/09/2019| Tác giả: Chánh văn phòng

Lịch làm việc tuần 39 của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre (từ ngày 23/9/2019 đến ngày 29/9/2019)

Ngày đăng bài: 25/09/2019| Tác giả: Chánh Văn phòng

Lịch làm việc tuần 38 của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre (từ ngày 16/9/2019 đến ngày 22/9/2019)

Ngày đăng bài: 16/09/2019| Tác giả: Chánh Văn phòng