Thông báo

Lịch làm việc tuần 29 của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre (từ ngày 15/7/2019 đến ngày 21/7/2019)

Ngày đăng bài: 17/07/2019| Tác giả: Chánh văn phòng

Lịch làm việc tuần 28 của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre (từ ngày 08/7/2019 đến ngày 14/7/2019)

Ngày đăng bài: 09/07/2019| Tác giả: Chánh văn phòng

Lịch làm việc tuần 28 của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre (từ ngày 08/7/2019 đến ngày 14/7/2019).

Ngày đăng bài: 09/07/2019| Tác giả: Chánh Văn phòng

Lịch làm việc tuần 27 của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre (từ ngày 01/7/2019 đến ngày 07/7/2019)

Ngày đăng bài: 02/07/2019| Tác giả: Chánh Văn phòng

Lịch làm việc tuần 26 của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre (từ ngày 24/6/2019 đến ngày 30/6/2019)

Ngày đăng bài: 27/06/2019| Tác giả: Chánh văn phòng

Lịch làm việc tuần 25 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 17/6/2019 đến ngày 23/6/2019)

Ngày đăng bài: 18/06/2019| Tác giả: Chánh văn phòng

Lịch làm việc tuần 24 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 10/6/2019 đến ngày 16/6/2019)

Ngày đăng bài: 11/06/2019| Tác giả: Chánh văn phòng

Lịch làm việc tuần 23 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 03/6/2019 đến ngày 09/6/2019)

Ngày đăng bài: 04/06/2019| Tác giả: Chánh văn phòng

Lịch làm việc tuần 22 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 27/5/2019 đến ngày 02/6/2019)

Ngày đăng bài: 28/05/2019| Tác giả: Chánh văn phòng

Lịch làm việc tuần 21 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 20/5/2019 đến ngày 26/05/2019)

Ngày đăng bài: 20/05/2019| Tác giả: Chánh văn phòng