Thông báo

Lịch làm việc tuần 33 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 14/8/2017 đến ngày 20/8/2017)

Ngày đăng bài: 15/08/2017| Tác giả: Chánh Văn phòng HĐND

Lịch làm việc tuần 32 của Thường trực, các Ban và và Ban lãnh đạo Văn phòng (từ ngày 07/8/2017 đến ngày 13/8/2017)

Ngày đăng bài: 08/08/2017| Tác giả: Chánh Văn Phòng HĐND

Lịch làm việc tuần 31 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 31/7/2017 đến ngày 04/8/2017)

Ngày đăng bài: 01/08/2017| Tác giả: Chánh Văn Phòng HĐND

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 30 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 24/7/2017 đến ngày 28/7/2017)

Ngày đăng bài: 25/07/2017| Tác giả: Chánh Văn Phòng HĐND tỉnh

Lịch làm việc tuần 29 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 17/7/2017 đến ngày 22/7/2017)

Ngày đăng bài: 19/07/2017| Tác giả: Chánh Văn Phòng HĐND

Lịch làm việc tuần 28 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 10/7/2017 đến ngày 14/7/2017)

Ngày đăng bài: 10/07/2017| Tác giả: Chánh Văn Phòng HĐND

Lịch làm việc tuần 27 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 03/7/2017 đến ngày 07/7/2017)

Ngày đăng bài: 05/07/2017| Tác giả: Chánh Văn Phòng HĐND

Lịch làm việc tuần 26 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 26/6/2017 đến ngày 02/7/2017)

Ngày đăng bài: 27/06/2017| Tác giả: Chánh Văn Phòng HĐND

Lịch làm việc tuần 25 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 19/6/2017 đến ngày 25/6/2017)

Ngày đăng bài: 20/06/2017| Tác giả: Chánh Văn Phòng HĐND

Lịch làm việc tuần 24 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 12/6/2017 đến ngày 17/6/2017)

Ngày đăng bài: 15/06/2017| Tác giả: Chánh Văn Phòng HĐND