Thông báo

TB lịch làm việc tuần 33 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 13/8/2018 đến ngày 19/8/2018)

Ngày đăng bài: 14/08/2018| Tác giả: Chánh Văn phòng
TB Chương trình làm việc tuần của Thường trực, các Ban HĐND và Ban lãnh đạo Văn phòng (từ ngày 13/8 đến ngày 19/8/2018)

Lịch làm việc tuần 32 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 06/8/2018 đến ngày 12/8/2018)

Ngày đăng bài: 07/08/2018| Tác giả: Chánh văn phòng

Lịch làm việc tuần 31 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 30/7/2018 đến ngày 05/8/2018)

Ngày đăng bài: 31/07/2018| Tác giả: Chánh văn phòng

Lịch làm việc tuần 30 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 23/7/2018 đến ngày 29/7/2018)

Ngày đăng bài: 23/07/2018| Tác giả: Chánh văn phòng

Lịch làm việc tuần 29 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 16/7/2018 đến ngày 22/7/2018)

Ngày đăng bài: 17/07/2018| Tác giả: Chánh văn phòng

Lịch làm việc tuần 28 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 09/7/2018 đến ngày 15/7/2018)

Ngày đăng bài: 09/07/2018| Tác giả: Chánh văn phòng

Lịch làm việc tuần 27 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 02/7/2018 đến ngày 08/7/2018)

Ngày đăng bài: 03/07/2018| Tác giả: Chánh văn phòng

Lịch làm việc tuần 26 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 25/6/2018 đến ngày 01/7/2018)

Ngày đăng bài: 03/07/2018| Tác giả: Chánh văn phòng

Lịch làm việc tuần 25 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 18/6/2018 đến ngày 24/6/2018)

Ngày đăng bài: 18/06/2018| Tác giả: Chánh văn phòng

Lịch làm việc tuần 24 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 11/6/2018 đến ngày 17/6/2018)

Ngày đăng bài: 13/06/2018| Tác giả: Chánh văn phòng