Thông báo

Lịch làm việc tuần 42 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018)

Ngày đăng bài: 15/10/2018| Tác giả: Chánh văn phòng

Lịch làm việc tuần 41 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018)

Ngày đăng bài: 10/10/2018| Tác giả: Chánh văn phòng

Lịch làm việc tuần 40 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018)

Ngày đăng bài: 01/10/2018| Tác giả: Chánh văn phòng

Lịch làm việc tuầN 39 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 24/9/2018 đến ngày 30/9/2018)

Ngày đăng bài: 24/09/2018| Tác giả: Chánh văn phòng

Lịch làm việc tuần 38 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 17/9/2018 đến ngày 23/9/2018)

Ngày đăng bài: 18/09/2018| Tác giả: Chánh văn phòng

Lịch làm việc tuần 37 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 10/9/2018 đến ngày 16/9/2018)

Ngày đăng bài: 10/09/2018| Tác giả: Chánh văn phòng

Lịch làm việc tuần 36 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 03/9/2018 đến ngày 09/9/2018)

Ngày đăng bài: 04/09/2018| Tác giả: Chánh văn phòng

Lịch làm việc tuần 35 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 27/8/2018 đến ngày 03/9/2018)

Ngày đăng bài: 27/08/2018| Tác giả: Chánh văn phòng

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 34 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 20/8/2018 đến ngày 26/8/2018)

Ngày đăng bài: 20/08/2018| Tác giả: Chánh Văn phòng
Chương trình làm việc tuần của Thường trực, các Ban HĐND và Ban lãnh đạo Văn phòng (từ ngày 20/8/2018 đến ngày 26/8/2018)

TB lịch làm việc tuần 33 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 13/8/2018 đến ngày 19/8/2018)

Ngày đăng bài: 14/08/2018| Tác giả: Chánh Văn phòng
TB Chương trình làm việc tuần của Thường trực, các Ban HĐND và Ban lãnh đạo Văn phòng (từ ngày 13/8 đến ngày 19/8/2018)