Xây dựng luật

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi) để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ mười một, Quốc hội Khóa XIII

Ngày đăng bài: 14/03/2016| Tác giả: Kim Hoa
Ngày 09 tháng 3 năm 2016, Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi) để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ mười một, Quốc hội Khóa XIII. Bà Trịnh Thị Thanh Bình - Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội chủ trì Hội nghị.

Đoàn đại biểu Quốc hội lấy ý kiến đóng góp xây dựng Dự thảo Luật báo chí

Ngày đăng bài: 14/03/2016| Tác giả: Thùy Trang
Ngày 10 tháng 3 năm 2016, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp xây dựng dự thảo Luật báo chí để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khoá XIII. Bà Trịnh Thị Thanh Bình – đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện: Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ VN tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền Thông, Hội Nhà báo tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đồng khởi, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, ...

Đóng góp ý kiến dự án Luật Dược (sửa đổi)

Ngày đăng bài: 14/03/2016| Tác giả: Thanh Trang
Chiều ngày 9 tháng 3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến đối với Dự án Luật Dược (sửa đổi). Bà Trịnh Thị Thanh Bình - Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội – Đại biểu Quốc hội chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và doanh nghiệp liên quan…

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre lấy ý kiến xây dựng dự thảo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi)

Ngày đăng bài: 25/02/2016| Tác giả: Thanh Trang
Chiều ngày 23 tháng 02 năm 2016, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội (Khóa XIII). Bà Trịnh Thị Thanh Bình -Nguyên Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh - Đại biểu Quốc hội chủ trì hội nghị.

Đoàn đại biều Quốc hội tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Điều ước quốc tế

Ngày đăng bài: 25/02/2016| Tác giả: Băng Uyên
Chiều ngày 22 tháng 02 năm 2016 tại trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do ông Trần Dương Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đã chủ trì Hội nghị lấy ý kiến đóng góp xây dựng Luật điều ước quốc tế.

Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre lấy ý kiến xây dựng dự thảo Bộ Luật hàng hải Việt Nam (sửa đổi)

Ngày đăng bài: 07/10/2015| Tác giả: Thanh Trang
Chiều ngày 05 tháng 10 năn 2015, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Bộ Luật hàng hải Việt Nam (sửa đổi) để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII. Ông Trần Dương Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chủ trì hội nghị.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị góp ý kiến xây dựng Luật

Ngày đăng bài: 02/10/2015| Tác giả: Thanh Trang
Chiều ngày 30 tháng 9 năm 2015, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật tố tụng hành chính (sửa đổi) để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII; Bà Trịnh Thị Thanh Bình – Tỉnh ủy viên- Đại biểu quốc hội tỉnh Bến Tre chủ trì hội nghị.

Đoàn đại biểu Quốc hội lấy ý kiến đóng góp xây dựng Dự thảo Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự

Ngày đăng bài: 28/09/2015| Tác giả: Thùy Trang
Ngày 25 tháng 9 năm 2015, ông Trần Dương Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị lấy ý kiến đóng góp xây dựng Dự thảo Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự . Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre, Thường trực Uỷ ban MTTQ VN tỉnh và đại diện các Sở, ban ngành của tỉnh như: Công an tỉnh,Viện

Đoàn đại biểu Quốc hội lấy ý kiến đóng góp xây dựng Dự thảo Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

Ngày đăng bài: 28/09/2015| Tác giả: Thùy Trang
Ngày 24 tháng 9 năm 2015, ông Trần Dương Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị lấy ý kiến đóng góp xây dựng Dự thảo Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre, Thường trực Uỷ ban MTTQ VN tỉnh và đại diện các Sở, ban ngành của tỉnh như: Công an tỉnh,Viện kiểm sát nhân dân,Tòa án nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, Sở Tư pháp, giám thị

Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre lấy ý kiến đóng góp xây dựng Dự thảo Luật an toàn thông tin mạng

Ngày đăng bài: 23/09/2015| Tác giả: Thùy Trang
Ngày 21 tháng 9 năm 2015, ông Trần Dương Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị lấy ý kiến đóng góp xây dựng Dự thảo Luật an toàn thông tin mạng. Tham dự Hội nghị có đại diện: Uỷ ban MTTQ VN tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Viễn thông Bến Tre.