Hoạt động giám sát

Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn thành phố Bến Tre và huyện Bình Đại

Ngày đăng bài: 01/08/2018| Tác giả: Kim Sum

Ban pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho người dân xã bãi ngang

Ngày đăng bài: 16/07/2018| Tác giả: Kim Sum

Tỉnh khắc phục khá tốt các kiến nghị về xử lý tài chính và về chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, tài sản nhà nước sau Kiểm toán Nhà nước

Ngày đăng bài: 11/07/2018| Tác giả: Minh Triết

Giám sát việc khắc phục những tồn tại, hạn chế đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án VLAP trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc

Ngày đăng bài: 04/07/2018| Tác giả: Trần Nhựt

Cử tri kiến nghị tỉnh điều chỉnh quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày đăng bài: 29/06/2018| Tác giả: Mộng Ni

Thường trực HĐND tỉnh có nhiều đổi mới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh

Ngày đăng bài: 13/06/2018| Tác giả: Mộng Ni

Ban pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ.

Ngày đăng bài: 06/06/2018| Tác giả: Vĩnh Hạ

Ban pháp chế HĐND tỉnh phối hợp giám sát việc lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân xã Tiên Long, huyện Châu Thành

Ngày đăng bài: 05/06/2018| Tác giả: Kim Sum

Ban pháp chế HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc và huyện Mỏ Cày Bắc

Ngày đăng bài: 29/05/2018| Tác giả: Vĩnh Hạ

Ban pháp chế HĐND tỉnh phối hợp giám sát việc lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú

Ngày đăng bài: 23/05/2018| Tác giả: Kim Sum