Hoạt động Ban Kinh tế - Ngân sách

Trong nhiệm kỳ, qua hoạt động giám sát với vai trò tham mưu cho Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban kinh tế - ngân sách đã đóng góp phần quan trọng trong nhiều lĩnh vực

Ngày đăng bài: 31/03/2021| Tác giả: Trần Thị Nhựt

Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh họp thẩm tra văn bản trình Kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX.

Ngày đăng bài: 17/03/2021| Tác giả: Trần Thị Nhựt

Cộng đồng bảo vệ môi trường trong sản xuất than gáo dừa

Ngày đăng bài: 24/08/2020| Tác giả: Minh Triết

Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tình hình thực hiện cam kết sau chất vấn về việc nạo vét hoàn thiện lòng hồ chứa nước ngọt Kênh Lấp, huyện Ba Tri

Ngày đăng bài: 06/08/2020| Tác giả: Minh Triết

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Giồng Trôm giám sát tiến độ triển khai các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách huyện trên địa bàn huyện Giồng Trôm giai đoạn 2018-2020

Ngày đăng bài: 04/08/2020| Tác giả: Minh Triết

Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát việc thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và triển khai dự án Chỉnh trang khu dân cư đô thị Phú Khương

Ngày đăng bài: 30/07/2020| Tác giả: Minh Triết

Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh họp thẩm tra tài liệu trình tại Kỳ họp thứ 16

Ngày đăng bài: 24/06/2020| Tác giả: Minh Triết

Ban kinh tế - ngân sách giám sát tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 6 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng bài: 17/06/2020| Tác giả: Mộng Ni

Ban kinh tế - ngân sách giám sát ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn đến sản xuất và dân sinh trong mùa khô 2019-2020

Ngày đăng bài: 17/06/2020| Tác giả: Mộng Ni

Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tình hình thu, chi ngân sách nhà nước và kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công trong 06 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng bài: 17/06/2020| Tác giả: Minh Triết