Hoạt động Ban Kinh tế - Ngân sách

Công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày đăng bài: 08/08/2019| Tác giả: Mộng Ni

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh khảo sát về tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng bài: 08/08/2019| Tác giả: Mộng Ni

Cần có giải pháp khắc phục những tồn tại và hạn chế trong quản lý nhà nước về xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng bài: 25/07/2019| Tác giả: Trần Nhựt

Chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 11: lĩnh vực tài nguyên và môi trường - Cơ sở để cử tri và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện cam kết của các sở, ngành có liên quan

Ngày đăng bài: 22/07/2019| Tác giả: Minh Triết

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm.

Ngày đăng bài: 18/07/2019| Tác giả: Mộng Ni

Tiếp thu thực hiện có hiệu quả việc quản lý, sử dụng vốn sự nghiệp chi cho khoa học công nghệ giai đoạn 2015-2018.

Ngày đăng bài: 28/06/2019| Tác giả: Trần Nhựt

Ban kinh tế - ngân sách họp Ban thống nhất thẩm tra nội dung kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh

Ngày đăng bài: 20/06/2019| Tác giả: Mộng Ni

Tiến độ thu ngân sách trên địa bàn tỉnh qua 6 tháng đầu năm 2019.

Ngày đăng bài: 18/06/2019| Tác giả: Minh Triết

Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2019.

Ngày đăng bài: 17/06/2019| Tác giả: Minh Triết

Hoạt động của Ban kinh tế - ngân sách 6 tháng đầu năm 2019.

Ngày đăng bài: 11/06/2019| Tác giả: Trần Nhựt