Hoạt động giám sát

Giám sát TAND huyện Chợ Lách về kết quả xét xử vụ án “Yêu cầu mở lối đi qua bất động sản liền kề”

Ngày đăng bài: 06/02/2018| Tác giả: Kim Sum
Sáng ngày 26/01/2018, Đoàn giám sát Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh có buổi làm việc với TAND huyện Chợ Lách về kết quả công tác xét xử vụ án “Yêu cầu mở lối đi qua bất động sản liền kề” giữa nguyên đơn Nguyễn Thị Thu Thảo, Ngô Văn Diệt với bị đơn Nguyễn Thị Nguợt, Lê Văn Bo.

Nâng cao chất lượng hoạt động các Trạm Y tế và Phòng khám đa khoa khu vực trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày đăng bài: 18/12/2017| Tác giả: Nguyễn Lâm
Trên địa bàn tỉnh, 164 xã, phường, thị trấn đều có Trạm Y tế (qui mô 5 giường bệnh/Trạm Y tế) hoặc Phòng khám đa khoa khu vực (qui mô 10 giường bệnh/phòng khám) để thực hiện các hoạt động dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Cần siết chặt công tác quản lý để nguồn giống được đảm bảo chất lượng

Ngày đăng bài: 18/12/2017| Tác giả: Nguyễn Lâm
Giống là yếu tố rất quan trọng, quyết định đến năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Việc lựa chọn giống đòi hỏi phải tuân thủ theo một quy trình nghiêm ngặt theo kinh nghiệm dân gian hoặc lai tạo giống theo tiến bộ khoa học – kỹ thuật.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh hoàn thành công tác giám sát năm 2017 đối với ngành Công an

Ngày đăng bài: 18/12/2017| Tác giả: Kim Sum
Ban Pháp chế HĐND tỉnh hoàn thành công tác giám sát năm 2017 đối với ngành Công an

Ban Pháp chế giám sát TAND huyện Châu Thành về kết quả công tác xét xử và thi hành án hình sự năm 2017

Ngày đăng bài: 09/11/2017| Tác giả: Kim Sum
Sáng ngày 06 tháng 11 năm 2017, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh có buổi làm việc với TAND huyện Châu Thành về kết quả công tác xét xử và thi hành án hình sự năm 2017. Thành phần Đoàn giám sát gồm có: Ông Lê Văn Mười-Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh- Trưởng đoàn giám sát; Ông Nguyễn Minh Triều- Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; Ông Châu Văn Thơi-Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Bà Nguyễn Thị Yến Nhi-Phó Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy; Đại diện Cơ quan chịu sự giám sát gồm có: Ông Phan Thanh Tòng-Quyền Chánh án TAND huyện Châu Thành, cùng các Thẩm phán TAND huyện Châu Thành.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh về kết quả công tác xét xử và thi hành án hình sự của TAND hai cấp năm 2017

Ngày đăng bài: 09/11/2017| Tác giả: Kim Sum
Sáng ngày 08 tháng 11 năm 2017, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh có buổi làm việc với TAND tỉnh về kết quả công tác xét xử và thi hành án hình sự của TAND hai cấp năm 2017. Thành phần Đoàn giám sát gồm có: Ông Lê Văn Mười-Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh- Trưởng đoàn giám sát; Ông Nguyễn Minh Triều- Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; Ông Châu Văn Thơi-Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Bà Nguyễn Thị Yến Nhi-Phó Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy; Ông Nguyễn Hải Hà- Trưởng Ban dân chủ pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam; Đại diện Cơ quan chịu sự giám sát gồm có: Ông Nguyễn Biên Thùy- Chánh án TAND tỉnh, cùng các Thẩm phán TAND tỉnh tham dự.

Ban Pháp chế giám sát TAND huyện Bình Đại về kết quả công tác xét xử và thi hành án hình sự năm 2017

Ngày đăng bài: 07/11/2017| Tác giả: Kim Sum
Sáng ngày 03 tháng 11 năm 2017, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh có buổi làm việc với TAND huyện Bình Đại về kết quả công tác xét xử và thi hành án hình sự năm 2017. Thành phần Đoàn giám sát gồm có: Ông Lê Văn Mười-Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh- Trưởng đoàn giám sát; Ông Nguyễn Minh Triều- Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; Ông Châu Văn Thơi-Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Bà Nguyễn Thị Yến Nhi-Phó Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy; Đại diện Cơ quan chịu sự giám sát gồm có: Ông Nguyễn Hữu Lương-Chánh án TAND huyện Bình Đại cùng các Phó Chánh án TAND huyện Bình Đại.

Ban kinh tế - ngân sách khảo sát Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2017

Ngày đăng bài: 07/11/2017| Tác giả: Mộng Ni
Ngày 30 tháng 10 năm 2017, Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2017. Tham gia đoàn khảo sát có các thành viên của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh kiến nghị Sở Công thương đẩy nhanh tiến độ mời gọi đầu tư vào khu, cụm công nghiệp

Ngày đăng bài: 07/11/2017| Tác giả: Mộng Ni
Để chuẩn bị cho việc thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân tỉnh, ngày 24 tháng 10 năm 2017, Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát Sở Công thương về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành công thương năm 2017. Tham gia đoàn khảo sát có các thành viên của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Cục Thống kê tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung mọi nguồn lực đầu tư để phục hồi phát triển sản xuất nông nghiệp

Ngày đăng bài: 07/11/2017| Tác giả: Mộng Ni
Thực hiện chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017, ngày 31 tháng 10 năm 2017, Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành nông nghiệp năm 2017. Tham gia đoàn khảo sát có các thành viên của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.