Hoạt động giám sát

Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND và Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh tại huyện Chợ Lách

Ngày đăng bài: 05/08/2017| Tác giả: Nguyễn Lâm
Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND và Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh tại huyện Chợ Lách

Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Y tế về tình hình chăm sóc sức khỏe nhân dân trong 6 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng bài: 09/06/2017| Tác giả: Nguyễn Lâm
Chiều ngày 7 tháng 6 năm 2017, Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Y tế về tình hình chăm sóc sức khỏe nhân dân trong 6 tháng đầu năm 2017 do bà Nguyễn Thị Bé Mười, Trưởng Ban chủ trì cuộc họp.

Quan tâm đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, quy hoạch cán bộ nữ, nhất là nữ trẻ trong tình hình mới

Ngày đăng bài: 30/05/2017| Tác giả: Nguyễn Lâm
Thực hiện chương trình giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện Luật Bình đẳng giới và kết quả thực hiện chương trình quốc gia về bình đẳng giới, chiều ngày 25 tháng 5 năm 2017, đoàn giám sát của Ban do bà Nguyễn Thị Bé Mười, Trưởng Ban làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc về nội dung này.

Cần quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn các xã, thị trấn cập nhật, công khai đúng, đầy đủ bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã

Ngày đăng bài: 30/05/2017| Tác giả: Thanh Bình
Cần quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn các xã, thị trấn cập nhật, công khai đúng, đầy đủ bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã

Các sở, ngành chức năng thực hiện tốt kiến nghị giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Ngày đăng bài: 30/05/2017| Tác giả: Mộng Ni
Ngày 23 tháng 5 năm 2017, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre, Công ty TNHH Trung Nhạc về kết quả thực hiện kiến nghị giám sát về đầu tư sản xuất và bảo vệ môi trường của chi nhánh Công ty TNHH Trung Nhạc.

Ban kinh tế - ngân sách kiến nghị UBND tỉnh đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng trong và ngoài khu công nghiệp Giao Long

Ngày đăng bài: 30/05/2017| Tác giả: Mộng Ni
Ngày 12 tháng 5 năm 2017, Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức đoàn giám sát đối với Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê đánh giá về sự phát triển bền vững của khu công nghiệp Giao Long.

Cần quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung cho khu vực ngoài Khu công nghiệp Giao Long

Ngày đăng bài: 19/05/2017| Tác giả: Thanh Bình
Đó là kiến nghị của Đoàn Khảo sát của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh trong buổi khảo sát ngày 17 tháng 5 năm 2017 tại xã Quới Sơn, huyện Châu Thành về kết quả thực hiện các kiến nghị khắc phục ô nhiễm môi trường kênh Lộ Ngang (xã Quới Sơn).

Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tình hình thực hiện Luật Thể dục, thể thao tại huyện Châu Thành

Ngày đăng bài: 17/05/2017| Tác giả: Nguyễn Lâm
Sáng ngày 15 tháng 5 năm 2017, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh do bà Nguyễn Thị Bé Mười, Trưởng Ban làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân xã An Khánh, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về tình hình thực hiện Luật Thể dục, thể thao.

Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả phát huy và nâng chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới

Ngày đăng bài: 27/04/2017| Tác giả: Thanh Trang
Ngày 25 tháng 4 năm 2017, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh do bà Đỗ Thị Thu Thảo – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng Đoàn, đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh) sau khi Đoàn đi khảo sát thực tế và giám sát về kết quả phát huy và nâng chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh của 9 xã được công nhận nông thôn mới năm 2014 và 2015.

Cần cập nhật, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

Ngày đăng bài: 25/04/2017| Tác giả: Thanh Bình
Đó là kiến nghị của Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh trong buổi giám sát về kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm 2016 và quý I năm 2017 với Ủy ban nhân dân xã Giao Long, huyện Châu Thành vào chiều ngày 24 tháng 4 năm 2017.