Hoạt động giám sát

Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát công tác cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành

Ngày đăng bài: 22/04/2019| Tác giả: Vĩnh Hạ

Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre giám sát việc thực hiện Luật Thanh niên theo yêu cầu của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Ngày đăng bài: 19/04/2019| Tác giả: Ái Thi

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Châu Thành về việc thực hiện các Nghị quyết về chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Ngày đăng bài: 17/04/2019| Tác giả: Mộng Ni

Ban Văn hoá- Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn huyện Thạnh Phú và huyện Mỏ Cày Bắc.

Ngày đăng bài: 11/04/2019| Tác giả: Ái Thi

Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập trên địa bàn huyện Bình Đại và huyện Châu Thành.

Ngày đăng bài: 11/04/2019| Tác giả: Ái Thi

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Ba Tri giám sát nuôi tôm ngoài vùng quy hoạch trên địa bàn huyện Ba Tri

Ngày đăng bài: 09/04/2019| Tác giả: Mộng Ni

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với huyện Chợ Lách và huyện Mỏ Cày Nam về việc thực hiện các Nghị quyết về chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày đăng bài: 09/04/2019| Tác giả: Mộng Ni

Thường trực HĐND tỉnh tiến hành giám sát quy trình xây dựng nghị quyết HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày đăng bài: 19/03/2019| Tác giả: Vĩnh Hạ

Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện dự án đầu tư tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Tri và huyện Mỏ Cày Bắc

Ngày đăng bài: 04/03/2019| Tác giả: Vĩnh Hạ

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh kiến nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà máy xử lý rác Bến Tre

Ngày đăng bài: 04/12/2018| Tác giả: Mộng Ni