Hoạt động giám sát

Ban pháp chế HĐND tỉnh phối hợp giám sát việc lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú

Ngày đăng bài: 23/05/2018| Tác giả: Kim Sum

Tỉnh cần ban hành quy chế phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng bài: 21/05/2018| Tác giả: Mộng Ni
Thực hiện Kế hoạch của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát về quản lý nhà nước và công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở nuôi cá da trơn trên địa bàn tỉnh, trong tháng 4 năm 2018, Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát đối với Ủy ban nhân dân các huyện: Châu Thành, Chợ Lách, Giồng Trôm và có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát công tác dạy nghề tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Ngày đăng bài: 16/05/2018| Tác giả: Ái Thi

Ban pháp chế HĐND tỉnh giám sát huyện Mỏ Cày Nam và Thanh tra tỉnh

Ngày đăng bài: 04/05/2018| Tác giả: Kim Sum

Ban pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và kết quả thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại trên địa bàn huyện Ba Tri

Ngày đăng bài: 27/04/2018| Tác giả: Kim Sum

Sở Tài nguyên và Môi trường cần thống nhất quy trình sửa sai do đo đạc, cấp giấy chứng nhận theo dự án VLAP

Ngày đăng bài: 24/04/2018| Tác giả: Mộng Ni

Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát công tác dạy nghề

Ngày đăng bài: 24/04/2018| Tác giả: Ái Thi

Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát kết quả thực hiện công tác dạy nghề tại trường Trung cấp nghề Bến Tre

Ngày đăng bài: 09/04/2018| Tác giả: Minh Triết
Ban Văn hóa - Xã hội giám sát tình hình hoạt động và chất lượng đào tạo nghề của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc đầu tư khai thác, sử dụng và phát huy hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở gắn với bảo tồn văn hóa dân gian trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày đăng bài: 06/04/2018| Tác giả: Ái Thi
Ban Văn hóa–Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc đầu tư khai thác, sử dụng và phát huy hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở gắn với bảo tồn văn hóa dân gian trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát UBND huyện Châu Thành về quản lý nhà nước và công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở nuôi cá da trơn

Ngày đăng bài: 05/04/2018| Tác giả: Mộng Ni
Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát đối với Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về quản lý nhà nước và công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở nuôi cá da trơn.