Hoạt động Ban Kinh tế - Ngân sách

Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tình hình triển khai việc mua sắm tập trung trên địa bàn các huyện, thành phố năm 2019

Ngày đăng bài: 11/03/2020| Tác giả: Minh Triết

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tình hình mặn tại cồn Tiên Lợi, xã Tiên Long, huyện Châu Thành

Ngày đăng bài: 24/02/2020| Tác giả: Mộng Ni

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh khảo sát công tác phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng bài: 06/01/2020| Tác giả: Mộng Ni

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh tại xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm

Ngày đăng bài: 26/12/2019| Tác giả: Mộng Ni

Hoạt động của Ban kinh tế - ngân sách năm 2019

Ngày đăng bài: 11/12/2019| Tác giả: Trần Nhựt

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh khảo sát tiến độ xây dựng Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre

Ngày đăng bài: 02/12/2019| Tác giả: Minh Triết

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2019 vượt chỉ tiêu dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao

Ngày đăng bài: 29/11/2019| Tác giả: Minh Triết

Cần nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về việc thực hiện chính sách bảo vệ đất lúa, đất rừng trong quá trình chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng bài: 27/11/2019| Tác giả: Trần Nhựt

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh: Giám sát việc triển khai, thực hiện các dự án quan trọng có sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

Ngày đăng bài: 27/11/2019| Tác giả: Minh Triết

Ban kinh tế - ngân sách họp Ban thống nhất thẩm tra các nội dung của kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh

Ngày đăng bài: 27/11/2019| Tác giả: Mộng Ni