Hoạt động giám sát

Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri về việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2018

Ngày đăng bài: 17/10/2018| Tác giả: Trần Thị Nhựt

Ban pháp chế HĐND tỉnh giám sát TAND tỉnh Bến Tre về kết quả công tác xét xử và thi hành án hình sự năm 2018

Ngày đăng bài: 01/10/2018| Tác giả: Kim Sum

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển theo Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND

Ngày đăng bài: 01/10/2018| Tác giả: Vĩnh Hạ

Ban pháp chế HĐND tỉnh giám sát TAND thành phố Bến Tre về kết quả công tác xét xử và thi hành án hình sự năm 2018

Ngày đăng bài: 01/10/2018| Tác giả: Kim Sum

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Bến Tre và huyện Bình Đại giám sát công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn

Ngày đăng bài: 25/09/2018| Tác giả: Kim Sum

Ban pháp chế HĐND tỉnh giám sát Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre về công tác thi hành án dân sự năm 2018

Ngày đăng bài: 22/09/2018| Tác giả: Kim Sum

Ban pháp chế HĐND tỉnh giám sát Chi cục Thi hành án dân sự huyện Giồng Trôm về công tác thi hành án dân sự năm 2018

Ngày đăng bài: 20/09/2018| Tác giả: Kim Sum

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND tại UBND xã Tiên Thủy và UBND huyện Châu Thành.

Ngày đăng bài: 17/09/2018| Tác giả: Vĩnh Hạ

Ban pháp chế HĐND tỉnh giám sát Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bến Tre về công tác thi hành án dân sự năm 2018

Ngày đăng bài: 17/09/2018| Tác giả: Kim Sum

Ban pháp chế HĐND tỉnh giám sát VKSND tỉnh Bến Tre về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp năm 2018

Ngày đăng bài: 04/09/2018| Tác giả: Kim Sum