Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm chính trị hành chính huyện Giồng Trôm

Ngày đăng bài: 26/04/2017 | Tác giả: Mộng Ni

Thực hiện Luật Đầu tư công năm 2014, trên cơ sở báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngày 18 tháng 4 năm 2017, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm chính trị hành chính huyện Giồng Trôm.

Mục tiêu đầu tư là nhằm di dời khu hành chính hiện hữu theo đồ án quy hoạch đã được phê duyệt. Góp phần chỉnh trang diện mạo thị trấn khang trang, đáp ứng nhu cầu làm việc của tập thể cán bộ, công chức, viên chức huyện. Tổ chức lại không gian kiến trúc khu hành chính trung tâm huyện góp phần phát triển hạ tầng kỹ thuật phù hợp với mỹ quan đô thị từng bước thực hiện đồ án quy hoạch chung của thị trấn.

Quy mô đầu tư gồm hai giai đoạn, giai đoạn 1: gồm hạng mục san lấp mặt bằng; đường Bắc Nam, cống ngang đường, cột mốc lộ giới và cột giải phóng mặt bằng; nhà làm việc Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; hàng rào toàn khu; hệ thống cấp điện chiếu sáng ngoài nhà + trạm hạ thế; hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà. Phòng cháy chữa cháy toàn khu; hệ thống chống sét toàn khu; hệ thống báo cháy; hệ thống máy lạnh; hệ thống máy vi tính, điện thoại; trang thiết bị văn phòng.

 Giai đoạn 2: gồm các hạng mục đường Đông Tây; đường 1, 2, 3; vỉa hè, bồn hoa, cây xanh, cống thoát nước, ống cấp nước, cống ngang đường; hệ thống điện chiếu sáng ngoài nhà; nhà làm việc Huyện ủy và các ban đảng, sân tennis, nhà xe 02 bánh (02 nhà); 02 cột cờ, 02 nhà bảo vệ, nhà thường trực – tiếp dân. Nhà ăn - nhà khách - nhà công vụ, sân đường nội bộ - hệ thống thoát nước toàn khu, vườn hoa cây xanh - bải cỏ; hệ thống cấp điện – chiếu sáng ngoài nhà; hệ thống cấp nước ngoài nhà – phòng cháy chữa cháy toàn khu, hệ thống báo cháy, hệ thống máy lạnh, hệ thống máy vi tính - điện thoại.

 Tổng kinh phí đầu tư dự án là 195 tỷ đồng (giai đoạn 1 bố trí là 101 tỷ đồng, giai đoạn 2 bố trí là 94 tỷ đồng. Dự án triển khai giai đoạn 1 năm 2012-2016 và giai đoạn 2 năm 2017-2020./.