Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư kiên cố hóa trường lớp học trên địa bàn huyện Ba Tri và Thạnh Phú

Ngày đăng bài: 05/04/2017 | Tác giả: Mộng Ni

Ngày 31 tháng 3 năm 2017, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án: đầu tư xây dựng công trình kiên cố hóa trường lớp học mẫu giáo, tiểu học huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre; đầu tư xây dựng công trình kiên cố hóa trường lớp học mẫu giáo, tiểu học huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Mục tiêu đầu tư là nhằm đáp ứng cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt, học tập cho học sinh các Trường mẫu giáo Thạnh Phong, mẫu giáo Thạnh Hải, Tiểu học Bình Thạnh, Tiểu học Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú và Trường mẫu giáo An Thủy, mẫu giáo An Hiệp và Tiểu học An Hiệp, huyện Ba Tri; đồng thời xóa các phòng học tranh tre nứa lá, phòng học bán kiến cố đã hết hạn sử dụng, đang xuống cấp, cần xây dựng lại; phòng học để thay thế phòng học nhờ, mượn, thuê; bổ sung đầy đủ cơ sở vật chất các phòng chức năng và các hạng mục phụ nhằm công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia. Cụ thể quy mô và kinh phí đầu tư:

Quy mô dự án đầu tư xây dựng công trình kiên cố hóa trường lớp học mẫu giáo, tiểu học huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre: Trường Tiểu học Bình Thạnh: 10 phòng học lý thuyết, 18 phòng chức năng và các hạng mục phụ, trang thiết bị; Trường Mẫu giáo Thạnh Phong: 10 phòng học, 10 phòng chức năng và các hạng mục phụ, trang thiết bị; Trường Tiểu học Thạnh Hải: 15 phòng học lý thuyết và các hạng mục phụ, trang thiết bị; Trường Mẫu giáo Thạnh Hải: 04 phòng học, 03 phòng chức năng và các hạng mục phụ, trang thiết bị. Tổng kinh phí đâu tư dự án này khoảng 59.573 triệu đồng.

Quy mô đầu tư xây dựng công trình kiên cố hóa trường lớp học  mẫu giáo, tiểu học huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre: Trường Mẫu giáo An Thủy: 06 phòng học, 10 phòng chức năng và các hạng mục phụ, trang thiết bị; Trường Mẫu giáo An hiệp: 08 phòng học, 10 phòng chức năng và các hạng mục phụ, trang thiết bị;  Trường Tiểu học An Hiệp 1: 17 phòng học lý thuyết, 18 phòng chức năng và các hạng mục phụ, trang thiết bị. Tổng mức kinh phí đầu tư dự án này khoảng 54.690 triệu đồng.

Nguồn kinh phí đầu tư 02 dự án: Từ nguồn trái phiếu Chính phủ và ngân sách tỉnh đối ứng./.