Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp tháng 3 năm 2017

Ngày đăng bài: 03/04/2017 | Tác giả: Mộng Ni

Thực hiện Điều 106 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, sáng ngày 30 tháng 3 năm 2017, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 3 năm 2017. Tham dự Phiên họp có các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quang cảnh Phiên họp (Ảnh: Mộng Ni)

Tại Phiên họp, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất với nội dung các Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc: phân bổ chi tiết vốn thực hiện Chương trình Tăng cường cơ sở vật chất ngành giáo dục năm 2017 (đợt 2); phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương, vốn xổ số kiến thiết năm 2017 (đợt 2) và vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương năm 2017 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đồng ý giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thành các thủ tục trình các Bộ, ngành Trung ương xin bổ sung biên chế hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

Cũng tại Phiên họp này, các đại biểu đã xem xét Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình phân bổ các nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2017. Dự kiến tháng 5 năm 2017, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ làm việc với Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh (lĩnh vực giảm nghèo bền vững).