Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư công trình ĐH.173 đoạn từ Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Châu Thành đến Tượng đài Tiểu đoàn 516, liên huyện Châu Thành – Giồng Trôm – Ba Tri

Ngày đăng bài: 07/03/2017 | Tác giả: Mộng Ni

Căn cứ Luật Đầu tư công, Nghị định của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất chủ trương đầu tư công trình ĐH.173 đoạn từ Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Châu Thành đến Tượng đài Tiểu đoàn 516, liên huyện Châu Thành – Giồng Trôm – Ba Tri do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bến Tre.

Mục tiêu đầu tư là nhằm từng bước hoàn thiện, nâng cấp mạng lưới đường giao thông của tỉnh, nhằm thúc đây phát triển kinh tế - xã hội của các huyện Châu Thành, Giồng Trôm, Ba Tri; phân phối lại mật độ dân cư và tạo ra việc làm gắn liền với việc phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ, thương mại và du lịch. Hình thành trục Đông – Tây là tuyến đường giao thông huyết mạch của tỉnh; đồng thời là cửa ngõ giao lưu đối ngoại thiết yếu của huyện, để giảm bớt lưu lượng phương tiện lưu thông trên ĐT.884 và ĐT.885, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và hành khách góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nội dung và quy mô đầu tư gồm phần đường (dài khoảng 44km): Đoạn từ khu công nghiệp An Hiệp, huyện Châu Thành đến đầu dự án cầu Phong Nẫm: đầu tư theo tiêu chuẩn kỹ thuật cấp III đồng bằng. Đoạn từ cuối dự án cầu Phong Nẫm đến Di tích ngã ba cây Da Đôi: đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng. Đoạn từ Di tích ngã ba cây Da Đôi đến Tượng đài Tiểu đoàn 516: đầu tư theo quy mô đường đô thị. Các nhánh rẽ: đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp V hoặc cấp VI đồng bằng.

Các công trình trên tuyến gồm cầu: xây dựng mới các cầu trên tuyến bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, tải trọng thiết kế HL93, khổ cầu phù hợp với chiều rộng mặt đường. Cống: xây dựng mới các cống ngang đường bằng bê tông cốt thép.

Tổng mức đầu tư dự án là khoảng 900.000 triệu đồng (chín trăm tỷ đồng). Nguồn vốn đầu tư từ vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020. Cơ cấu phân bổ vốn đầu tư: vốn Trái phiếu Chính phủ đầu tư bằng 90% tổng mức dự án, tương đương 810.000 triệu đồng (thực hiện dành 10% dự phòng trên tổng mức vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 theo quy định tại Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội để xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn đối với vốn Trái phiếu Chính phủ).

Địa điểm và phạm vi đầu tư: liên huyện Châu Thành – Giồng Trôm - Ba Tri. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: dự án hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư, triển khai thực hiện trong giai đoạn 2017-2020, theo khả năng hỗ trợ vốn Trái phiếu Chính phủ hàng năm cho tỉnh Bến Tre. Thời gian thực hiện dự án cụ thể sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư dự án./.