Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình kiên cố hóa trường lớp học mẫu giáo, tiểu học huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

Ngày đăng bài: 06/01/2017 | Tác giả: Mộng Ni

Căn cứ Luật Đầu tư công, Nghị định của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình kiên cố hóa trường lớp học mẫu giáo, tiểu học huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre làm chủ đầu tư.

Mục tiêu đầu tư là nhằm đáp ứng cơ sở vật chất phục vụ, sinh hoạt, học tập cho học sinh các Trường mẫu giáo An Thủy, mẫu giáo An Hiệp và Tiểu học An Hiệp, huyện Ba Tri; đồng thời, xóa các phòng học tranh tre nứa lá; phòng học bán kiên cố đã hết hạn sử dụng, đang xuống cấp, cần xây dựng lại; phòng học để thay thế phòng học nhờ, mượn, thuê; bổ sung đầy đủ cơ sở vật chất các phòng chức năng và các hạng mục phụ nhằm công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Nội dung và quy mô đầu tư: đầu tư mới 14 phòng học mẫu giáo, 17 phòng học tiểu học; các phòng chức năng phục vụ học tập và các hạng mục phụ. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến là 54.690 triệu đồng (Năm mươi bốn tỷ, sáu trăm chín mươi triệu đồng). Nguốn vốn và cơ cấu vốn đầu tư từ vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 là 19.700 triệu đồng, phần còn lại ngân sách địa phương đối ứng.

Địa điểm và phạm vi đầu tư tại xã An Hiệp và xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Thời gian thực hiện dự án không quá 05 năm, triển khai thực hiện dự án giai đoạn trung hạn 2017-2020./.