Ba Tri phát động nhân dân trữ nước mưa, nước ngọt phục vụ nhu cầu sinh hoạt, chăn nuôi

Ngày đăng bài: 06/07/2016 | Tác giả: Long Hà

Năm 2015, Ba Tri là một trong những huyện chịu tác động nặng nề của thiên tai xâm nhập mặn, nhiều nơi trong huyện nhân dân bị thiếu nước ngọt trầm trọng để sinh hoạt và chăn nuôi. Nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập mặn trên địa bàn huyện. Chiều ngày 04 tháng 7 năm 2016, huyện Ba Tri đã tổ chức Hội nghị phát động nhân dân trữ nước mưa, nước ngọt phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp.

Quang cảnh Hội nghị ( ảnh: Long Hà)

Tổ chức phát động phong trào trữ nước mưa, nước ngọt nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân về biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, về ảnh hưởng của hạn mặn đến đời sống chăn nuôi và sản xuất; xây dựng ý thức chủ động trong việc trữ nước mưa, nước ngọt; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường trong việc đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả trong việc trữ nước mưa, nước ngọt phòng tránh hạn hán, xâm nhập mặn, xem đây là yêu cầu cấp bách, là trách nhiệm của mọi người, mọi nhà.

Tổ chức phát động nhân dân tích cực trữ nước mưa, nước ngọt bằng nhiều hình thức, phương tiện như: ống hồ, mái, lu, bồn chứa, đào hố trải bạt, ngăn chứa nước ngọt trong ao, mương vườn,… ngay trong mùa mưa đảm bảo đủ nước uống, sinh hoạt và trong chăn nuôi trong mùa hạn, mặn.

Ngoài các biện pháp cơ bản để trữ nước ngọt, nước mưa, Hội nghị cũng đã thảo luận và đề ra những giải pháp lâu dài như: nạo vét các tuyến kênh mương, khai thông dòng chảy, đắp đập tạm, làm đê bao cục bộ…. phục vụ việc ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ sản nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân. Vận động các nguồn lực hỗ trợ dụng cụ, phương tiện cho nhân dân có điều kiện trữ nước mưa, đặc biệt hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn. Đầu tư mới và nâng cấp các nhà máy nước trên địa bàn huyện; rà soát, lập danh mục đề xuất về tỉnh đầu tư các cống khép kín, hồ chứa nước,…

Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nhân dân, phát huy sức mạnh của cộng đồng với các giải pháp cụ thể trên, huyện Ba Tri sẽ chủ động hơn trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu, khắc phục tình trạng hạn mặn, phấn đấu trong năm 2016 và những năm tiếp theo không để nhân dân thiếu nước trong sinh hoạt và chăn nuôi.