Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra Ủy ban nhân dân xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách về công tác công tác cải cách hành chính

Ngày đăng bài: 07/05/2015 | Tác giả: Thanh Bình

Ngày 05 tháng 5 năm 2015, Đoàn Kiểm tra của Ủy ban nhân dân tỉnh do bà Nguyễn Thị Ngọc Thi - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng Đoàn đã đến kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2014 và những tháng đầu năm 2015 tại Ủy ban nhân dân xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách. Ông Lê Văn Mười - Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tham gia Đoàn kiểm tra.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thi - Phó Giám đốc Sở Nội vụ - phát biểu trong buổi kiểm tra (ảnh: Thanh Bình)

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã, trong năm 2014 và  những  tháng đầu năm 2015, công tác cải cách hành chính được Ủy ban nhân dân xã quan tâm thực hiện và đạt được một số kết quả như sau:

- Về cải cách thể chế: Việc soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, đảm bảo tính thống nhất. Ủy ban nhân dân xã đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện, xử lý các văn bản không đúng quy định.

- Về Cải cách thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân xã thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính mới ban hành và công khai đầy đủ các thủ tục hành chính theo quy định; đồng thời rà soát các thủ tục hành chính để kịp thời kiến nghị sử đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những thụ tục hành chính không còn phù hợp. Từ đầu năm 2014 đến nay, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận 3.148 hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết 3.145 hồ sơ, đang giải quyết 03 hồ sơ, tất cả các hồ sơ thủ tục hành chính đều được giải quyết đúng hẹn.

Đoàn Kiểm tra khảo sát việc công khai thủ tục hành chính (ảnh: Thanh Bình)

- Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức: Từ đầu năm 2014 đến nay, xã đã cử 01 cán bộ, 01 người hoạt động không chuyên trách tham gia học đại học luật; 01 người hoạt động không chuyên trách tham gia học lớp đại học hành chính, 01 công chức họ trung cấp chính trị, 01 cán bộ nguồn học lớp bí thư, chủ tịch xã. Ngoài ra, 05 cán bộ, công chức của xã tự học để nâng cao trình độ.

- Về hiện đại hóa nền hành chính: Cơ sở vật chất và trang thiết bị của xã tương đối đáp ứng được nhu cầu công việc, hầu hết công chức của xã đều biết ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc chuyên môn. Xã đã triển khai thực hiện ISO: 9001:2008 và được cấp giấy chứng nhận năm 2012…

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính của xã còn một số hạn chế như: chưa thực hiện tốt việc công khai địa chỉ đường dây nóng của cơ quan chức năng (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính  - Sở Tư pháp) để tiếp nhận, xử lý các kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về các quy định, thủ tục hành chính; chỉ bố trí một công chức phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nên chưa đáp ứng được yêu cầu công tác.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả đạt được của Ủy ban nhân dân xã Phú Phụng, đồng thời cũng đề nghị xã quan tâm khắc phục những hạn chế để công tác cải cách hành chính được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.