Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Luật Thanh niên tại xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách

Ngày đăng bài: 18/03/2015 | Tác giả: Tuyết Đông

Ngày 12 tháng 03 năm 2015, đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre do ông Lê Văn Em - Trưởng ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách về tình hình thực hiện Luật thanh niên từ năm 2007 đến năm 2014.

Ông Lê Văn Em - Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc (ảnh: Tuyết Đông)

Sau 8 năm thực hiện, Luật thanh niên đã từng bước đi vào cuộc sống. huyện Chợ Lách đã có nhiều chính sách quan tâm đến công tác quản lý, chăm sóc thanh niên như: tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên; lồng ghép các mục tiêu về phát triển thanh niên trong tham gia xây dựng và thực hiện lộ trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương; công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề , giải quyết việc làm cho thanh niên từng bước phát huy hiệu quả; chú trọng công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ chính sách ưu đãi đối với cán bộ trẻ, thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Theo báo cáo, toàn huyện Chợ Lách hiện có 30.712 thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 30, chiếm 24,95% dân số, trong đó gần 80% thanh niên sống ở khu vực nông thôn. Riêng tại xã Vĩnh Thành 4.985 thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 30 chiếm tỷ lệ 31,1% dân số. Các năm qua, huyện Chợ Lách đã mở 84 lớp chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật cho thanh niên, thu hút hơn 3.400 lượt thanh niên tham dự,  giới thiệu việc làm trong và ngoài nước cho hơn 8.000 thanh niên. Xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của thanh niên như mô hình nuôi bồ câu, nuôi heo, bò sinh sản, mô hình nuôi thỏ, trồng kiểng lá, mai vàng, mô hình quay chậu, trồng kiểng tắc.v.v…

Riêng tại xã Vĩnh Thành trong 8 năm qua, xã đã phối hợp với các ngành chức năng mở 8 lớp dạy nghề ngắn hạn như sửa kiểng, quay chậu xi măng cho 148 thanh niên. Tổ chức 11 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 198 thanh niên. Giới thiệu việc làm cho 250 thanh niên có 38 người tham gia xuất khẩu lao động, truyền nghề cho 363 thanh niên. Đồng thời Chi đoàn thanh niên xã đã giúp đỡ hỗ trợ 16 thanh niên thoát nghèo.

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về thanh niên ở huyện Chợ Lách nói chung, xã Vĩnh Thành nói riêng cũng còn một số hạn chế như:  kinh phí đầu tư cho các chương trình, đề án phát triển thanh niên còn ít; công tác đào tạo bồi dưỡng chưa đồng bộ; tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm, thu nhập thấp trong thanh niên có chiều hướng gia tăng; một bộ phận thanh niên còn có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,…

Đoàn giám sát đã tập trung phân tích, gợi mở các vấn đề liên quan đến công tác thanh niên và tiếp thu, ghi nhận những ý kiến, kiến nghị đề xuất của huyện Chợ Lách và xã Vĩnh Thành để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ địa phương, đồng thời làm thông tin tư liệu để Hội đồng nhân dân tỉnh   đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật thanh niên trong thời gian tới./.