Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Mỏ Cày Nam giám sát UBND xã An Thới và An Định

Ngày đăng bài: 22/10/2020 | Tác giả: Kim Gọn

Nhằm để chuẩn bị tốt cho công tác tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021, cũng như đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020 và đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện tiến hành giám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn xã An Thới, An Định.

Quang cảnh buổi giám sát tại xã An Định (ảnh: Kim Gọn)

Qua làm việc, Đoàn ghi nhận kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. 

Đối với xã An Thới:

- Cải tạo vườn tạp, vườn dừa kém hiệu quả; diện tích trồng dừa vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết đề ra, đàn gia súc, gia cầm và dê cừu tăng mạnh. Xã thành lập được 23 tổ hợp tác và 01 Hợp tác xã; có 06 trang trại chăn nuôi, cấp giấy chứng nhận là 05 trang trại. Phát triển mới 01 doanh nghiệp và 236 cơ sở kinh doanh cá thể, hoạt động thương mại - dịch vụ được duy trì phát triển. Thu nhập bình quân đầu người 46,5/45 triệu đồng/người/ năm. Tổng mức đầu tư toàn xã hội ước trên 500 tỷ/ 250 tỷ đồng đạt 200% chỉ tiêu Nghị quyết. Xã đạt 19/19 tiêu chí xã NTM, kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đạt 9/15 tiêu chí.

- Dự án AMD, triển khai thực hiện đồng bộ và đem lại hiệu quả tích cực cho các đối tượng mà mục tiêu dự án hướng tới; Dự án đã tổ chức thực hiện 17 mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu cho 144 hộ nghèo, có 41 hộ thoát nghèo và 269 hộ được nhân rộng; các nguồn quỹ như CIF (Quỹ đầu tư hạ tầng), CFAF (Đồng tài trợ), PPP (Quỹ hợp tác công tư), Quỹ hổ trợ phụ nữ phát triển đã góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững cho địa phương.

Đối với xã An Định: 

- Vận động cải tạo vườn dừa kém hiệu quả khá tốt; diện tích trồng dừa, cây ăn trái vượt chỉ tiêu kế hoạch; tận dụng tốt tiềm năng mặt nước ao hồ để nuôi thủy sản; có 16 mô hình kinh tế có hiệu quả được nhân rộng với 2.135 hộ dân tham gia; tổ chức tốt các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho người dân có nhu cầu. Có 04 trang trại, 22 tổ hợp tác (tăng 06 tổ so với 2016). Xã có 9 doanh nghiệp, 92 cơ sở tiểu thủ công nghiệp, 575 cơ sở thương mại dịch vụ, giải quyết việc làm cho 1.334 lao động tại địa phương. Đề án Phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững có 61/119 hộ tham gia đề án thoát nghèo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, địa phương còn những hạn chế: Công tác tuyên truyền, vận động có lúc chưa hiệu quả, ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi heo chưa khắc phục triệt để (95% hộ chăn nuôi xử lý chất thải đúng quy định). Kết quả thoát nghèo của hộ tham gia đề án sinh kế còn thấp, chưa đạt kế hoạch đề ra. Một số tổ hợp tác hoạt động chưa hiệu quả, chưa có mối liên kết, chậm được củng cố, phát triển.

Kết thúc buổi giám sát, bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Trưởng Ban Kinh tế Xã hội đề nghị: Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế vườn và chăn nuôi theo hướng hữu cơ, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm; Tiếp tục phát động nhân dân tham gia phong trào Đồng khởi Khởi nghiệp, Phát triển doanh nghiệp trên địa bàn; tập trung thực hiện đạt và nâng chất các tiêu chuẩn đô thị loại, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, giảm nghèo; tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân tham gia các mô hình kinh tế hợp tác ở địa phương. Hướng dẫn, hỗ trợ , củng cố, nâng chất hoạt động các tổ hợp tác; làm cầu nối, chọn các cơ sở, đơn vị có uy tín để tạo mối liên kết trong các tổ hợp tác trên địa bàn, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân trên địa bàn 02 xã trong thời gian tới./.