Ba Tri: Họp liên tịch chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 -2021

Ngày đăng bài: 22/10/2020 | Tác giả: Long Hà

Ngày 22 tháng 10 năm 2020, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức họp liên tịch để thống nhất nội dung kỳ họp thứ 18 của Hội đồng nhân dân huyện. Tham dự họp có: lãnh đạo Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, Trưởng và Phó 02 Ban HĐND huyện và lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Quang cảnh thảo luận nội dung kỳ họp (ảnh: Long Hà)

Kỳ họp thứ 18 là kỳ họp lệ kỳ để tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của Hội đồng nhân dân huyện năm 2020. Qua thảo luận, các đại biểu thống nhất kỳ họp này huyện sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình của UBND huyện và của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự, báo cáo Viện Kiểm sát nhân dân huyện, báo cáo Tòa án nhân dân huyện, Thông báo của Ủy ban MTTQ huyện tham gia xây dựng chính quyền trong năm 2020 và các báo cáo thẩm tra của 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện. Dự kiến tại kỳ họp lần này sẽ thông qua 10 nghị quyết.

Thời gian tổ chức kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân huyện dự kiến vào ngày 10-11 tháng 12 năm 2020; họp Tổ đại biểu HĐND huyện vào ngày 27 tháng 11 năm 2020.