Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất)

Ngày đăng bài: 29/09/2020 | Tác giả: Minh Triết

Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 28 tháng 9 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất). Chủ tọa kỳ họp gồm: ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Huỳnh Quang Triệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Có 52/53 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX tham dự Kỳ họp.

Ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, phát biểu khai mạc Kỳ họp. Ảnh: Hữu Hiệp

Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và thông qua các nghị quyết

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Kỳ họp tiến hành thảo luận và thông qua 05 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội:

(1) Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2020.

(2) Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung và kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2019 sang năm 2020.

(3) Nghị quyết về việc bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2020.

(4) Nghị quyết về việc điều chỉnh tên dự án tại danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2019; bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2020.

          (5) Nghị quyết về việc quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

          Đồng thời, tại Kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Minh Triều, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh do chuyển công tác và ông Lê Văn Hoàng, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải do nghỉ hưu; thực hiện bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Võ Văn Hội, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và ông Cao Minh Đức, Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa đối với các đồng chí nghỉ hưu và vừa được bầu bổ sung. Ảnh: Minh Triết

Bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, thay mặt Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Văn Mãi trân trọng ghi nhận những đóng góp của đồng chí Nguyễn Minh Triều, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre đã được Bộ Quốc phòng bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tư lệnh Quân khu 9; đồng chí Lê Văn Hoàng, nguyên Giám đốc Sở  Giao thông vận tải đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được nghỉ hưu theo chế độ; ghi nhận những đóng góp to lớn của hai đồng chí cho sự phát triển tỉnh nhà trong suốt thời gian vừa qua; chúc mừng Đại tá Võ Văn Hội, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đồng chí Cao Minh Đức, Giám đốc Sở Giao thông vận tải được Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh. Ông bày tỏ tin tưởng các đồng chí sẽ nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng tập thể lãnh đạo đưa tỉnh nhà phát triển.

Đối với các nghị quyết về phát triển kinh tế- xã hội vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm tổ chức triển khai thực hiện; tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án đã được bố trí vốn năm 2020, quyết tâm phấn đấu giải ngân đạt 100% chỉ tiêu vốn được giao năm 2020 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án dự kiến đưa vào kế hoạch đầu tư công năm 2021 và trung hạn 2021-2026, để có thể triển khai các dự án ngay từ đầu năm, đầu kỳ trung hạn, đảm bảo tiến độ công trình, dự án lớn, đảm bảo tỷ lệ giải ngân cao nhất.

Nhân dịp này, ông cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung điều hành quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 mà Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra, đặc biệt chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ứng phó nguy cơ thiếu nước, xâm nhập mặn, đảm bảo nguồn nước phục vụ cho sản xuất và dân sinh, trước hết là mùa khô năm 2020-2021 trên địa bàn toàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, ông kêu gọi cả hệ thống chính trị, nhất là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cùng vào cuộc, tập trung làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn để từng hộ gia đình, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh hiểu, chủ động triển khai các biện pháp phát triển sinh kế, phát triển sản xuất trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19, và trong khả năng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn có thể xảy ra. Trong đó, mỗi gia đình, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, xóm, ấp, xã, phường, huyện cần chủ động và có giải pháp cụ thể, phù hợp để trữ nước ngọt ngay từ nay đến cuối mùa mưa nhằm bảo đảm đủ nước sinh hoạt, sản xuất trong các tháng mùa khô, không để bị động, bất ngờ và giảm thiểu thiệt hại cho kinh tế - xã hội, giảm thiểu khó khăn có thể gây ra cho đời sống dân sinh của bà con cử tri.

Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất), Hội đồng nhân dân tỉnh, Khóa IX thực hiện đúng chương trình, nội dung đề ra và kết thúc vào lúc 10 giờ 10 phút cùng ngày./.

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

Các tin khác