Huyện Mỏ Cày Nam: Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng bài: 17/09/2020 | Tác giả: Kim Gọn

Sáng ngày ngày 16 tháng 9 năm 2020, Hội đồng nhân dân huyện tổ chức Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề) để thảo luận và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân huyện. Thành phần tham dự kỳ họp gồm có bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy, ông Nguyễn Văn Nhạn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, ông Võ Văn Út, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, có 32/36 đại biểu Hội đồng nhân dân; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc huyện, Phòng Nội vụ huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án huyện.

Quang cảnh kỳ họp (ảnh: Kim Gọn)

Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân huyện thông qua 09 Nghị quyết: Nghị quyết về xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện; Nghị quyết về xác nhận kết quả miễn nhiệm và bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về chủ trương đầu tư các danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2021,……

Thường trực Huyện ủy tặng hoa và chúc mừng kỳ họp (ảnh: Kim Gọn)

Bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Văn Nhạn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp hoàn chỉnh hồ sơ, thực hiện các thủ tục trình  Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê chuẩn theo quy định của pháp luật; đồng thời trong tổ chức triển khai thực hiện chủ trương đầu tư các công trình xây dựng cơ bản năm 2021, Hội đồng nhân dân huyện đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện việc rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư thích hợp, lựa chọn phương án, giải pháp kỹ thuật phù hợp, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm./.