Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Đại về công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp

Ngày đăng bài: 17/09/2020 | Tác giả: Kim Sum

Ông Lê Văn Mười -Trưởng đoàn giám sát phát biểu ý kiến tại buổi làm việc (ảnh: Kim Sum)

Ngày 15/9/2020, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp năm 2020 đối với Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Đại.

Đoàn giám sát do ông Lê Văn Mười-Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn. Ngoài ra còn có sự tham gia của các thành viên Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các cơ quan tham dự: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bình Đại và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Đại báo cáo kết quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp năm 2020.

Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố: đã thụ lý kiểm sát 61/61 tố giác, tin báo. Trong đó đã giải quyết 47 tố giác, tin báo (chiếm tỷ lệ 77,05%, chỉ tiêu trên 91%/năm); chuyển đi nơi khác 01 tố giác, tin báo và còn lại 13 tin báo. Qua kiểm sát phát hiện vi phạm như Công an xã chậm chuyển 01 hồ sơ tin báo cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện.

Công tác kiểm sát điều tra vụ án hình sự: đã kiểm sát tổng số 67 vụ/62 bị can, đã giải quyết 51 vụ/46 bị can (chiếm tỷ lệ 76,1%, chỉ tiêu 80%/năm), còn tồn 16 vụ/16 bị can.

Công tác kiểm sát xét xử vụ án hình sự: tổng số án Tòa án thụ lý 45 vụ/58 bị cáo, đã giải quyết 42 vụ/55 bị cáo, hiện còn tồn 03 vụ/03 bị cáo. Không có trường hợp Tòa án tuyên không phạm tội và hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Hoạt động kiểm sát thi hành án hình sự: kiểm sát và lập hồ sơ 53 quyết định thi hành án phạt tù, 08 quyết định thi hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo. tất cả đều có căn cứ và qua kiểm sát không phát hiện vi phạm; tiếp nhận và lập hồ sơ 07 trường hợp được tha tù trước thời hạn có điều kiện; trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại 09/09 Ủy ban nhân dân cấp xã, đã ban hành 09 kết luận.

Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự: Viện kiểm sát thụ lý kiểm sát 676 vụ, việc; đã giải quyết 464 vụ; tổng số án tạm đình chỉ cuối kỳ là 30 vụ. Qua kiểm sát, Tòa án còn vi phạm trong việc gửi Bản án, Quyết định cho Viện kiểm sát trễ hạn là 32 thông báo thụ lý, 02 bản án, 18 quyết định, 01 bản án vi phạm nội dung.

Trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự: Tổng số 1.878 việc/ 173.230.682.000 đồng; đã giải quyết xong 1.118 việc/46.669.719.000 đồng, đạt tỷ lệ 84,19%/số việc có điều kiện thi hành và đạt 48,52%/số tiền có điều kiện thi hành; số còn phải thi hành là 760 việc/126.560.963.000 đồng. Qua kiểm sát, cơ quan thi hành án còn một số vi phạm như về thỏa thuận thi hành án; chậm xác minh điều kiện thi hành án, không xác minh điều kiện thi hành án; chậm tổ chức thi hành án, chậm cưỡng chế, kê biên tài sản,...

Kết quả thi hành án trên 01 năm đối với việc án có điều kiện thi hành nhưng chưa thi hành xong: có tổng số 256 việc/ 25.803.371.739 đồng.

Kết luận tại buổi làm việc, Ông Lê Văn Mười, Trưởng đoàn Đoàn giám sát nhận định: Viện kiểm sát nhân dân huyện đã thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp trong năm 2020. Tuy nhiên, trong thời gian tới Viện Kiểm sát nhân dân huyện cần quan tâm hơn nữa đối với công tác kiểm sát về giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; về điều tra vụ án hình sự; về thi hành án hình sự; nhất là công tác kiểm sát về thi hành án dân sự vì còn nhiều việc án trên một năm có điều kiện thi hành nhưng chưa được thi hành xong./.