Mỏ Cày Nam: Giám sát Ủy ban nhân dân xã Thành Thới A về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày đăng bài: 16/09/2020 | Tác giả: Kim Gọn

Sáng ngày 14 tháng 9 năm 2020, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tiến hành giám sát Ủy ban nhân dân xã Thành Thới A về kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tham dự Đoàn giám sát gồm: Ông Nguyễn Văn Bé Tư, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Trưởng Đoàn; Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện; Mặt trận Tổ quốc huyện, Công an huyện.

Quang cảnh buổi giám sát (ảnh: Kim Gọn)

Qua làm việc với Ủy ban nhân dân xã và trên cơ sở các ý kiến của thành viên, Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được như sau:

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã cơ bản được giữ vững;

Công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm thực hiện khá tốt (cảm hóa 96 đối tượng vi phạm, có nguy cơ vi phạm, cam kết không vi phạm pháp luật; giáo dục 09 đối tượng ra tù về tái hòa nhập cộng đồng.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được quan tâm triển khai rộng khắp bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú nên được nhân dân tích cực hưởng ứng; đã tuyên truyền 128 cuộc có 4.096 người dự, tuyên truyền trực quan 04 cuộc có 868 học sinh và nhân dân tham dự; xây dựng và duy trì các mô hình có hiệu quả trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật (ánh sáng an ninh, Camera an ninh,…); tiến hành củng cố các tổ chức nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như Ban Chỉ đạo 138, 06/06 Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự ấp, 01 Đội Dân phòng cơ động, 06/06 Đội Dân phòng ấp, 72/110 Tổ Nhân dân tự quản.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc còn những hạn chế sau: Công tác tham mưu, phối hợp của công an nắm tình hình đôi lúc chưa kịp thời, tình hình trộm cắp, cướp giật tài sản vẫn còn xảy ra; hoạt động của các tổ chức nòng cốt có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao.

Kết luận buổi giám sát, ông Nguyễn Văn Bé Tư, Trưởng Đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả đạt được của Ủy ban nhân dân xã trong triển khai công tác phòng chống tội phạm gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;  đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân xã cần quan tâm củng cố, phát huy vai trò của các tổ chức nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn xã; chủ động nắm chắc, dự báo chính xác tình hình để tham mưu, triển khai các chủ trương, giải pháp phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã trong thời gian tới./.