Tổ công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ triển khai các dự án khu dân cư, khu đô thị

Ngày đăng bài: 11/09/2020 | Tác giả: Minh Triết

Sáng ngày 08 tháng 9 năm 2020, Tổ công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với các dự án chỉnh trang, xây dựng mới khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các Phó Trưởng Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các cơ quan: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. Ông Huỳnh Quang Triệu, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Minh Triết

Tính đến thời điểm hiện tại, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua phương án đề xuất đối với 16 dự án chỉnh trang, xây dựng mới khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn thành phố Bến Tre và các huyện Bình Đại, Ba Tri, Mỏ Cày Nam, Giồng Trôm, và Châu Thành. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, có 01 dự án chọn được nhà đầu tư và đang triển khai hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư là dự án khu đô thị phía Nam thành phố Bến Tre; 4 dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, đang công bố danh mục dự án trên Hệ thống đấu thầu quốc gia để các nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án là khu đô thị mới An Thuận, Khu đô thị mới Đông Bắc Phường Phú Khương, Khu đô thị mới Mỹ An, Khu đô thị mới Mỹ Hóa; 06 dự án đã được phê duyệt chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, đang lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư có sử dụng đất và 05 dự án chưa được phê duyệt chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc.

Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất các nội dung cần thực hiện để đẩy nhanh tiến độ triển khai các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến phát triển đô thị trong thời gian tới: Ủy ban nhân dân tỉnh có chủ trương rà soát lại tất cả các dự án đầu tư khu đô thị, đảm bảo các dự án được triển khai đúng theo quy định của Luật Đầu tư và các luật khác có liên quan; lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực, kiên quyết không giao dự án cho các nhà đầu tư không đủ năng lực hoặc cố tình kéo dài thời gian hoàn thành các quy trình trong thủ tục lựa chọn nhà đầu tư. Song song đó, tỉnh sẽ thành lập tổ chuyên giải quyết các vấn đề liên quan đến triển khai các dự án phát triển đô thị; đôn đốc các sở, ngành phối hợp nhịp nhàng, hỗ trợ triệt để về mặt thủ tục pháp lý để các nhà đầu tư đủ điều kiện, đủ năng lực triển khai dự án theo đúng tiến độ đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Huỳnh Quang Triệu, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy trình chọn lựa nhà đầu tư, quy trình đầu tư xây dựng theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của người dân và quyền lợi của nhà đầu tư. Thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra; hỗ trợ triệt để, quyết liệt cho các nhà đầu tư có tích cực thực hiện các thủ tục để triển khai dự án. Đối với dự án Khu đô thị Phía Tây, quan tâm công tác tuyên truyền để người dân hiểu về quyền và nghĩa vụ của người dân trong sử dụng đất và xây dựng cơ bản. Đồng thời, nghiên cứu phương án điều chỉnh hệ số đơn giá bồi thường nhà ở, công trình, vật kiến trúc phù hợp và tiếp tục quản lý chặt chẽ các dự án phát triển đô thị nhằm ngăn ngừa tình trạng huy động vốn không đúng quy định của pháp luật.