Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm tổ chức kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp chuyên đề), khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày đăng bài: 07/09/2020 | Tác giả: Ngọc Diệu

Sáng ngày 01 tháng 9 năm 2020, Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp chuyên đề) nhằm thảo luận, cho ý kiến và thực hiện quy trình miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp có: bà Nguyễn Trúc Hạnh, TUV, Bí thư Huyện ủy, ông Lê Văn Nhân, Phó Bí thư Huyện ủy; ông Nguyễn Văn Đức, UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện và có mặt 35/38 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI.

Đồng chí Nguyễn Văn Đức – PCT HĐND huyện tặng hoa chúc mừng (Ảnh: Ngọc Diệu)

Kỳ họp xem xét cho ý kiến về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện và dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện đối với ông Phạm Tấn Lễ; thực hiện quy trình bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đối với bà Đinh Thị Thanh Nhanh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp ông Nguyễn Văn Đức, UVBTVHU, PCT. HĐND huyện đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân huyện hoàn tất các hồ sơ thủ tục trình Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn theo quy định.

Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân huyện thành công tốt đẹp./.