Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam

Ngày đăng bài: 27/08/2020 | Tác giả: Kim Gọn

Chiều ngày 26 tháng 8 năm 2020, Hội đồng nhân dân xã Đa Phước Hội khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) để xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tọa kỳ họp (ảnh: Kim Gọn)

Tham dự kỳ họp thứ 12, (kỳ họp bất thường), Hội đồng nhân dân xã có 22/23 đại biểu Hội đồng nhân dân, đại diện Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, ban, ngành xã. Ngoài ra, tại kỳ họp này còn có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Bé Tư, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện.

Sau khi xem xét đơn xin thôi giữ chức vụ và Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân xã về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã đối với ông Nguyễn Văn Na (do chuyển công tác), 100% đại biểu Hội đồng nhân dân xã có mặt đã thống nhất cho ông Nguyễn Văn Na thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã. Kỳ họp cũng đã thực hiện quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã đối với bà Triệu Thị Thanh Hiền, Đảng Ủy viên, công chức Tư pháp xã với số phiếu bầu là 20/22/23, đạt 86,95% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân xã.

Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân xã Đa Phước Hội, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra đúng chương trình và thành công tốt đẹp./.