Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm họp lệ kỳ tháng 8 năm 2020

Ngày đăng bài: 26/08/2020 | Tác giả: Ngọc Diệu

Sáng ngày 25 tháng 8 năm 2020, tại Phòng họp Thường trực HĐND huyện, ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp lệ kỳ tháng 8. Tham dự họp có: Các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân,  lãnh đạo hai Ban Hội đồng nhân dân, Văn Phòng HĐND và UBND huyện.

Ông Nguyễn Văn Đức –Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận buổi họp

Tháng 8 năm 2020, Thường trực HĐND và hai Ban của HĐND huyện tổ chức giám sát việc thực hiện công tác thi hành án dân sự tại Chi Cục Thi hành án dân sự; Thường trực HĐND huyện chuẩn bị hồ sơ giám sát UBND xã Hưng Lễ và UBND xã Sơn Phú về thực hiện xây dựng xã nông thôn mới; Chuẩn bị các nội dung tổ chức kỳ họp lần thứ 16 HĐND huyện (kỳ họp chuyên đề); tham dự cùng Đoàn giám sát của HĐND tỉnh khảo sát xã Lương Hòa, Tân Thanh và giám sát UBND huyện Giồng Trôm về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững giai đoạn năm 2016-2020; dự cùng Ban KT-NS HĐND tỉnh khảo sát về tình hình khí thải ra môi trường từ hoạt động của các lò than thêu kết trên địa bàn xã Thạnh Phú Đông và dự tiếp xúc cử tri chuyên đề “thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất” trên địa bàn xã Thạnh Phú Đông.

Về hoạt động hai Ban của Hội đồng nhân dân: Hai Ban HĐND huyện duy trì hoạt động theo luật định. Trong tháng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổ chức giám sát UBND xã Tân Thanh về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ban Pháp chế tổ chức khảo sát UBND xã Lương Hòa, Bình Thành về việc triển khai luật nghĩa vụ Quân sự, Dân quân tự vệ và Pháp lệnh Dự bị động viên; tổ chức thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội và tham gia cùng Đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo và các hình phạt khác tại UBND các xã, thị trấn.

Sau khi thảo luận, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thống nhất một số nội dung trọng tâm cần thực hiện trong tháng 9 năm 2020 như sau: Tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND huyện; Tham dự tiếp công dân theo định kỳ tháng 9 năm 2020; Họp giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn quí III năm 2020; Thường trực và hai Ban tổ chức giám sát UBND huyện, UBND các xã Hưng Lễ, Sơn Phú, Công an huyện và Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Thường trực HĐND huyện chuẩn bị hồ sơ giám sát về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trong năm 2020 ./.