Ban pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác thi hành án dân sự năm 2020 tại Chi cục THADS huyện Mỏ Cày Nam

Ngày đăng bài: 20/08/2020 | Tác giả: Kim Sum

Ông Lê Văn Mười -Trưởng đoàn giám sát phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Chi cục THADS huyện Mỏ Cày Nam (ảnh: Kim Sum)

Ngày 17/8/2020, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát công tác thi hành án dân sự năm 2020 đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỏ Cày Nam .

Đoàn giám sát do ông Lê Văn Mười-Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn. Ngoài ra còn có sự tham gia của các thành viên Ban pháp chế HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo các cơ quan tham dự: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỏ Cày Nam.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã nghe đại diện lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỏ Cày Nam báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 2020.

Kết quả thi hành án dân sự từ ngày 01/10/2019 đến 31/7/2020, về việc tổng  số thụ lý 2.170 việc (trong đó, số cũ chuyển sang 989 việc; thụ lý mới 1.181 việc, giảm 211 việc, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2019). Số đã ủy thác 10 việc, số phải thi hành là 2.160 việc (trong đó, số có điều kiện thi hành là 1.611 việc, chiếm 74% trong tổng số phải thi hành; số chưa có điều kiện thi hành 525 việc, chiếm 24,30% trong tổng số phải thi hành).

Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 1.019 việc, giảm 115 việc (giảm 10,14%) so với cùng kỳ năm 2019; đạt tỉ lệ 63.25% (tăng 1,11%) so với cùng kỳ năm 2019. Số việc đang tiếp tục giải quyết: 1.141 việc, giảm 134 việc (giảm 10%) so với cùng kỳ năm 2019.

Về tiền, tổng số thụ lý  là 208.522.452.000 đồng (trong đó, số cũ chuyển sang là 143.547.585.000đồng; số thụ lý mới là 64.974.866.000đồng, giảm  35.799.613.000 đồng (giảm 35%) so với cùng kỳ năm 2019).

Số đã ủy thác là 1.299.327.000 đồng, số phải thi hành là 207.223.124.000 đồng (trong đó, số có điều kiện thi hành là 109.689.337.000 đồng, chiếm 52% trong tổng số phải thi hành; số chưa có điều kiện là 93.938.861.000 đồng, chiếm 45% trong tổng số phải thi hành).

Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 35.255.317.000 đồng, tăng 2.443.193.000 đồng (tăng 7,44%) so với cùng kỳ năm 2019; đạt tỉ lệ 32,14% (tăng 8,31%) so với cùng kỳ năm 2019.

Số tiền đang tiếp tục giải quyết: 171.967.806.000 đồng, tăng 15.138.468.000 đồng (tăng 09%) so với cùng kỳ năm 2019.

Về kết quả tổ chức cưỡng chế thi hành án: từ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 31/7/2020 đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 44 trường hợp, giảm 5 trường hợp so với cùng kỳ.

Số việc án có điều kiện nhưng chưa thi hành được (tồn trên 1 năm) có 220 việc, với số tiền 21.083.155.850đồng.

Trong quá trình thi hành án có những vướng mắc, khó khăn: lượng án thụ lý mới ngày càng tăng cao trong khi biên chế cán bộ giảm theo chủ trương chung và hiện còn thiếu 01 biên chế, áp lực công việc, chỉ tiêu ngày càng lớn.

Tài sản trong thi hành án đa số là quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình nên khi xử lý phải theo trình tự quy định phân chia dẫn đến kéo dài thời gian thi hành án; người phải thi hành án thi hành cho ngân sách nhà nước không tài sản, bỏ địa phương đi làm ăn xa, không xác định được địa chỉ...      

Kết thúc buổi làm việc, Ông Lê Văn Mười, Trưởng đoàn Đoàn giám sát nhận định: Thời gian qua, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam đã đạt được nhiều kết quả, tập thể công chức trong đơn vị có tinh thần trách nhiệm cao, cần phát huy trong thời gian tới. Tuy nhiên, còn tồn việc án có điều kiện thi hành từ năm 2007 đến nay chưa thi hành xong (liên quan vụ việc án của ông Lê Văn Lẩm, do Bản án của Tòa án tuyên không rõ, khó thi hành án). Đoàn giám sát sẽ kiến nghị Tòa án nhân dân tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan và cơ quan thi hành án nhằm sớm tổ chức thi hành xong vụ việc án, tránh để kéo dài gây bức xúc cho người dân./.