Giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn 03 huyện: Châu Thành, Thạnh Phú và Ba Tri

Ngày đăng bài: 13/08/2020 | Tác giả: Kim Sum

Bà Nguyễn Thị Yến Nhi-Trưởng đoàn giám sát phát biểu ý kiến trong buổi làm việc tại huyện Thạnh Phú (ảnh: Kim Sum)

Thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, từ ngày 04/8/2020 đến ngày 07/8/2020, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành khảo sát, giám sát tại các huyện: Thạnh Phú, Châu Thành và Ba Tri.

Đoàn giám sát do bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn. Ngoài ra còn có sự tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh là thành viên, cùng đại diện các cơ quan tham dự: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội-chi nhánh Bến Tre và Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện.

Trước khi giám sát tại Ủy ban nhân dân các huyện, Đoàn giám sát đã tiến hành khảo sát thực tế đối với một số mô hình, công trình trên địa bàn các xã về xây dựng nông thôn mới như: Hợp tác xã Dừa Phú Nông, Chợ trung tâm xã Phú Khánh và Tổ hợp tác nước màu dừa tại huyện Thạnh Phú; Hợp tác xã bưởi da xanh, công trình đường ĐX tại huyện Châu Thành; Chợ xã An Hiệp, các tuyến đường ĐX tại huyện Ba Tri. Đoàn cũng đã khảo sát thực tế đối với một số mô hình về giảm nghèo bền vững trên địa bàn các xã: xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú; xã Phú Túc, huyện Châu Thành và xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri. Đoàn khảo sát tại Hợp tác xã Dừa Phú Nông, huyện Thạnh Phú (ảnh: Kim Sum)Tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú, Đoàn giám sát đã nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Tính đến tháng 6 năm 2020, trên địa bàn huyện có 04/17 xã (Đại Điền, Thới Thạnh, Quới Điền và An Nhơn) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; các xã còn lại đạt từ 10 đến 18 tiêu chí.

Về thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo như: chính sách tín dụng đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo như cho vay vốn để chăn nuôi, mở rộng sản xuất; công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; thực hiện các chính sách hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ cơ bản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo như hỗ trợ về bảo hiểm y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, hố xí hợp vệ sinh,…

Kết quả tỷ lệ giảm nghèo, cận nghèo bình quân mỗi năm giảm 2,89%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển trên địa bàn huyện có tỷ lệ giảm bình quân cao hơn mặt bằng chung của huyện (3,41% so với mức bình quân chung 2,89% của huyện); có 01 xã thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và đạt xã nông thôn mới (xã An Nhơn).

Trên địa bàn huyện Châu Thành, toàn huyện có 04/20 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gồm các xã: Hữu Định, Quới Sơn, Thành Triệu, Phú Túc. Các xã còn lại đạt từ 11 tiêu chí trở lên.

Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 như vận động nhân dân tham gia thực hiện chương trình vận động, huy động đóng góp của cộng đồng, hỗ trợ người nghèo về nhà ở, xây dựng các mô hình giảm nghèo và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người nghèo,…

Thực hiện các dự án như Chương trình 30a gồm các tiểu dự án nhằm hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng lao động;  dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng các mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn; dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giảm nghèo,…Kết quả tỷ lệ giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Trên địa bàn huyện Ba Tri, tính đến tháng 6 năm 2020, có 07/22 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm các xã: Tân Thủy, Mỹ Nhơn, An Ngãi Trung, Mỹ Hòa, Vĩnh An, An Phú Trung và Mỹ Chánh. Các xã còn lại đạt từ 11 tiêu chí trở lên.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo trên địa bàn huyện như dự án Chương trình 30a gồm các tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện,…

Kết quả tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm, tính đến cuối năm 2015, toàn huyện có tổng số hộ nghèo là 9.344 hộ, chiếm tỷ lệ 17,82%, đến cuối năm 2019 giảm còn 3.700 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 6,78%, bình quân mỗi năm kéo giảm 2,76%, ước tính đến cuối năm 2020 giảm còn 3.135 hộ nghèo. Tổng số hộ cận nghèo cuối năm 2015 là 3.731 hộ, chiếm tỷ lệ 7,11%, đến cuối năm 2019 giảm còn 3.401 hộ, tỷ lệ 6,24%, ước tính đến cuối năm 2020 giảm còn 2.310 hộ.

Kết luận tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân các huyện, bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Trưởng đoàn giám sát nhận xét: Đoàn giám sát đánh giá cao tinh thần và sự nổ lực của Ủy ban nhân dân các huyện về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Đối với kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện đã có sự tập trung lãnh, chỉ đạo, phối hợp tốt giữa các ngành, đoàn thể, hầu hết các xã của 3 huyện Thạnh Phú, Châu Thành và Ba Tri đều đạt từ 10 tiêu chí trở lên, không có xã đạt dưới 10 tiêu chí, đời sống của người dân được nâng lên đáng kể; đặc biệt so với một số huyện thì huyện Ba Tri có số xã đạt chuẩn nông thôn mới khá cao (07/22 xã), thu nhập bình quân đầu người tăng (cuối năm 2019 đạt 47,02 triệu đồng/người/năm, ước tính đến cuối năm 2020 đạt 52,1 triệu đồng/người/năm). Tuy nhiên, so với tỷ lệ trên địa bàn tỉnh thì tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới của các huyện còn thấp; công tác tuyên truyền, vận động người dân trong xây dựng nông thôn mới còn hạn chế. Thời gian tới các huyện cần tập trung lãnh, chỉ đạo, đối với các xã đã đạt xã nông thôn mới cần quan tâm duy trì, nâng chất, hướng đến xã nông thôn mới nâng cao, xã chưa đạt cần tập trung xây dựng nhất là 04 tiêu chí cứng (về môi trường, thu nhập, an ninh trật tự và giao thông), hỗ trợ xây dựng, nâng cao hoạt động của các Hợp tác xã.

Đối với kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã tích cực thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ giảm nghèo như công tác đào tạo nghề, đưa người đi lao động ở nước ngoài, công tác hỗ trợ về y tế, giáo dục, nhà ở, hỗ trợ sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng các mô hình giảm nghèo,…từ đó tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo đã giảm đáng kể qua từng năm. Tuy nhiên, tỷ lệ thoát nghèo ở các xã bãi ngang vẫn còn thấp, tâm lý người dân còn ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của các cấp, chính quyền địa phương. Thời gian tới, đề nghị chính quyền địa phương, đoàn thể cần quan tâm công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân tự vươn lên làm ăn thoát nghèo; đồng thời tạo điều kiện để người dân được tham gia vào các dự án hỗ trợ giảm nghèo, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhất là quan tâm hơn nữa đối với các hộ nghèo là gia đình chính sách, Đảng viên để giúp họ có điều kiện sống tốt hơn.

Theo kế hoạch, Đoàn giám sát sẽ tiếp tục tiến hành khảo sát, giám sát tại các huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh./.

Tin, ảnh: Kim Sum.