Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm

Ngày đăng bài: 30/07/2020 | Tác giả: Lê Thắng

Đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri xã Lương Hòa (Ảnh: Lê Thắng)

Chiều ngày 24 tháng 7 năm 2020, tại nhà bà Văn Thị Xuân Hoa ấp Hòa Thạnh xã Lương Hòa, Ông Lê Văn Hòa, đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri. Tham gia buổi tiếp xúc cử tri còn có: lãnh đạo ngành chuyên môn trực thuộc UBND huyện, Điện lực Giồng Trôm, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Giồng Trôm, lãnh đạo UBND và 55 cử tri của xã Lương Hòa.

Tại buổi tiếp xúc, Ông Lê Văn Hòa, báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo kết quả kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021. Đại biểu thông tin cho cử tri một số nội dung nghị quyết quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân.

Trong buổi tiếp xúc cử tri có 08 ý kiến gồm các vấn đề: Đối tượng được hỗ trợ do dịch covid-19; tình hình xâm ngập mặn; định hướng cho người dân về cây trồng, vật nuôi sau hạn mặn xâm nhập sâu, kéo dài; giãn thời gian trả nợ vay ở ngân hàng; cải tạo đường ống nước để có nước máy phục vụ người dân; …vv.

Các ý kiến của cử tri phản ánh được đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tiếp thu giải trình, cử tri đồng tình cao./.