Ông Trần Ngọc Tam – Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri tại xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri

Ngày đăng bài: 28/07/2020 | Tác giả: Long Hà

Sáng ngày 22 tháng 7 năm 2020, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có ông Trần Ngọc Tam – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Võ Văn Phê – Bí thư Huyện ủy Ba Tri tiếp xúc cử tri tại xã An Ngãi Tây, Tân Hưng, An Hiệp – huyện Ba Tri. Tham dự buổi tiếp xúc có 03 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và hơn 150 cử tri của 3 xã.

Ông Trần Ngọc Tam – Phó Bí thư Tỉnh ủy giải trình ý kiến cử tri (ảnh: Long Hà)

Cử tri nghe đại biểu HĐND tỉnh và huyện báo cáo kết quả kỳ họp HĐND  tỉnh lần thứ 16; trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tiếp xúc kỳ họp trước. Tại kỳ họp này có 12 ý kiến, kiến nghị của cử tri, chủ yếu tập trung các vấn đề như: giải quyết tranh chấp đất đai, xây dựng đường giao thông nông thôn, công tác phòng chống hạn mặn, các vấn đề chính sách xã hội, cung cấp điện……trong đó, nội dung cử tri phản ánh nhiều và bức xúc nhất là vấn đề cung cấp điện và hệ thống lưới điện ở An Ngãi Tây, một số nơi điện yếu không đảm bảo nhu cầu sinh hoạt và có nơi chưa có trụ điện, dây diện mắc lòng thòng và thấp gây nguy hiểm cho người dân .

 Qua các ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri đã được đại diện Điện Lực Ba Tri, lãnh đạo UBND các xã và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện giải trình thỏa đáng, đồng thời cũng đã tiếp thu, ghi nhận các kiến nghị chính đáng thuộc thẩm quyền để giải quyết./.