Ông Huỳnh Văn Cuộn – Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri xã Tân Thủy và xã An Thủy huyện Ba Tri

Ngày đăng bài: 21/07/2020 | Tác giả: Long Hà

Chiều ngày 20 tháng 7 năm 2020, ông Huỳnh Văn Cuộn – Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 16 của HĐND tỉnh tại 02 xã Tân Thủy và An Thủy, huyện Ba Tri.

Tham dự buổi tiếp xúc gồm có đại biểu Hội đồng nhân dân huyện: ông Trần Văn Hoàng – Phó Chủ tịch UBND huyện, ông Tô Quốc Hùng – Trưởng Phòng Nội vụ huyện, cùng với hơn 100 cử tri xã An Thủy và Tân Thủy

Ông Huỳnh Văn Cuộn – Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã An Thủy ( ảnh: Long Hà)

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và huyện đã thông tin cho cử tri biết về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh và huyện trong 6 tháng đầu năm 2020 và kết quả kỳ họp thứ 16 của HĐND tỉnh và kỳ họp thứ 15 HĐND  huyện và báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tân Thủy, An Thủy qua các kỳ tiếp xúc trước.

Qua buổi tiếp xúc, bà con cử tri có 10 ý kiến, kiến nghị, chủ yếu tập trung các vấn đề như: giải quyết tranh chấp đất đai, xây dựng đường giao thông nông thôn, công tác thủy lợi sản xuất nông nghiệp, các vấn đề chính sách xã hội,……trong đó, nội dung cử tri phản ánh nhiều và bức xúc nhất là vấn đề giải quyết tranh chấp đất đai ở địa phương.

 Qua các ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri đã được đại diện lãnh đạo UBND các xã và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện giải trình thỏa đáng, đồng thời cũng đã tiếp thu, ghi nhận các kiến nghị chính đáng thuộc thẩm quyền để giải quyết./.