Ba Tri: Tổ chức rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân huyện

Ngày đăng bài: 21/07/2020 | Tác giả: Long Hà

Ngày 16 tháng 7 năm 2020, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri tổ chức họp đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân huyện. Tham dự  họp có: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

Quang cảnh họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 15 ( ảnh: Long Hà)

Đại biểu đánh giá chung công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân huyện chu đáo: tài liệu văn bản, công tác hậu cần...., điều hành của Chủ tọa kỳ họp khoa học, chủ động, trọng tâm, dân chủ và nghiêm túc.

Tuy nhiên, công tác chuẩn bị kỳ họp còn một số hạn chế: họp Tổ đại biểu, một số biểu mẫu ở lĩnh vực tài chính ngân sách đính kèm các dự thảo nghị quyết có sự điều chỉnh số liệu, nội dung giải trình chưa bám sát theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. Thư ký các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tổng hợp ý kiến chưa sát với ý kiến của đại biểu nên khi chuyển nội dung cho Ủy ban nhân dân huyện giải trình chưa chính xác.

Trên cơ sở đánh giá những mặt được và hạn chế Thường trực Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện rút kinh nghiệm kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện sau thực hiện tốt hơn./.