Mỏ Cày Nam: Khai mạc Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân huyện khóa XI

Ngày đăng bài: 08/07/2020 | Tác giả: Kim Gọn

Sáng ngày 03 tháng 7 năm 2020, Hội đồng nhân dân huyện Mỏ Cày Nam tổ chức Kỳ họp thứ 15, để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Quang cảnh kỳ họp (ảnh: Kim Gọn)

Kỳ họp ngày, các đại biểu tập trung thảo luận về: Giải pháp khôi phục lại sản xuất sau hạn mặn, những định hướng phát triển sản xuất nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp trước tình hình biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt; giải pháp ngăn mặn trữ ngọt, tác dụng của hệ thống đê bao liên hộ; xây dựng phát triển vườn dừa hữu cơ; kết quả thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2020, những giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân 6 tháng cuối năm; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân huyện đã thảo luận và thông qua 07 nghị quyết.

Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân huyện Mỏ Cày Nam thành công tốt đẹp./.