Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm họp giao ban quý II năm 2020

Ngày đăng bài: 03/07/2020 | Tác giả: Ngọc Diệu

Chiều ngày 02 tháng 7 năm 2020, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức hội nghị giao ban quý II năm 2020. Chủ trì hội nghị ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, tham dự: Phó trưởng hai Ban Hội đồng nhân dân huyện và đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân 17/21 xã, thị trấn.

Quang cảnh buổi họp (ảnh: Ngọc Diệu)

Trong quý II năm 2020, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện  tổ chức thành công kỳ họp thứ 15 (kỳ họp giữa năm 2020) của HĐND huyện, khóa XI. Tổ chức cho đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp. Tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với các xã, thị trấn quí I/2020;

Dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND cấp huyện tại huyện Chợ Lách; dự họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh, thảo luận tài liệu kỳ họp thứ 16 (kỳ họp giữa năm 2020) Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hoạt động khảo sát, giám sát của HĐND huyện, Thường trực và Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyên tiến hành khảo sát 4 đơn vị thực hiện công tác thi hành án dân sự; công tác phòng, chống và chuẩn bị các điều kiện cho học sinh trở lại trường sau dịch bệnh Covid 19 tại 08 điểm trường và Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện...

Kết thúc cuộc họp Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn cần tập trung thực hiện một số công việc cụ thể như sau:

Đối với các xã có thay đổi nhân sự, chưa tổ chức kỳ họp giữa năm tiến hành tổ chức kỳ họp đúng qui trình luật định. Tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND, việc tuân thủ pháp luật theo chương trình giám sát của HĐND.

Quan tâm giám sát việc triển khai thực hiện chủ trương, Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên để có kiến nghị kịp thời đối với những vấn đề bức xúc có liên quan đến địa phương. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, UBND huyện và Thường trực HĐND, UBND, MTTQVN xã, thị trấn tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau  kỳ họp HĐND đúng luật định.

Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với UBND, UBMTTQVN và lãnh đạo các Đoàn thể huyện, xã, thị trấn để tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động của đại biểu HĐND nhất là trong lĩnh vực tiếp công dân và tiếp xúc cử tri./.