Hội đồng nhân dân thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri tổ chức kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2016 -2021

Ngày đăng bài: 30/06/2020 | Tác giả: Long Hà

Chiều ngày 26 tháng 6 năm 2020, Hội đồng nhân dân Thị trấn Ba Tri tổ chức kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2016 -2021 (kỳ họp lệ kỳ) nhằm sơ kết tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết HĐND trong 6 tháng đầu năm 2020. Tham dự có: ông Nguyễn Văn Lý – Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, Thường trực Đảng ủy Thị trấn, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND Thị trấn; chủ tịch đoàn thể, công chức UBND Thị trấn, Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn thị trấn và Bí thư Chi bộ, Trưởng các khu phố - ấp.

Quang cảnh kỳ họp thứ 10, HĐND Thị trấn Ba Tri ( ảnh: Long Hà)

Tại kỳ họp các đại biểu HĐND Thị trấn đã thảo luận và cho ý kiến về các báo cáo của UBND Thị trấn như: Báo cáo sơ kết thực hiện nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2020; báo cáo thu, chi ngân sách trong 6 tháng đầu năm 2020; báo cáo công tác giữ gìn an ninh trật tự trong 6 tháng đầu năm 2020; chương trình giám sát của HĐND xã năm 2021, báo cáo hoạt động của HĐND Thị trấn Ba Tri trong 6 tháng đầu năm 2020; thực hiện việc miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức vụ lãnh đạo HĐND và UBND Thị trấn,…..và các báo cáo thẩm tra của 02 Ban HĐND Thị trấn.

Sau khi thảo luận và cho ý kiến đóng góp các văn bản tại kỳ họp, các đại biểu HĐND Thị trấn Ba Tri đã thống nhất biểu quyết thông qua 06 nghị quyết và bầu lãnh đạo HĐND và UBND Thị trấn đều đạt tỷ lệ cao.

Sau một buổi làm việc với tinh thần tích cực và khẩn trương, kỳ họp thứ 10 của Hội đồng nhân dân Thị trấn Ba Tri đã hoàn thành chương trình đề ra và bế mạc kỳ họp./.