Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Ba Tri họp thảo luận Tài liệu Kỳ họp thứ 16.

Ngày đăng bài: 30/06/2020 | Tác giả: Vĩnh Hạ

Thực hiện chương trình kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 26 tháng 6 năm 2020, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Ba Tri tổ chức họp Tổ để thảo luận tài liệu kỳ họp tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri.

Tham dự cuộc họp có 7/9 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Ba Tri, đại diện: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện: Tài chính - Kế hoạch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa - Thông tin; Giáo dục và Đào tạo và Nội vụ.

Nhiều đại biểu băn khoăn đối với việc chậm triển khai các dự án phòng, chống hạn mặn trên thực tế (ảnh Vĩnh Hạ)

Các đại biểu dự họp cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết về bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020, tuy nhiên qua ý kiến thảo luận của các đại biểu, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Ba Tri đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bổ sung một số nội dung, giải pháp liên quan đến vấn đề khắc phục thiệt hại do hạn mặn và sự sụt giảm chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, cụ thể: 

Việc vận động các cơ quan, đơn vị và người dân thực hiện trữ nước ngọt và nước mưa để dự phòng sử dụng khi có hạn mặn xảy ra thời gian qua tỉnh đã thực hiện nhiều nhưng chưa đạt hiệu quả do người dân còn chủ quan; đồng thời, việc tuyên truyền việc tuyên truyền chưa có cơ sở khoa học, dự báo chính xác nên chưa tạo được lòng tin trong nhân dân. Đề nghị trong công tác tuyên truyền về hạn mặn cần có cơ sở khoa học, dự báo chính xác về hạn mặn để người dân tăng lòng tin cho người dân để người dân chuẩn bị tốt hơn trong công tác ứng phó hạn mặn. Đồng thời, việc trữ nước ngọt phải thực hiện dưới nhiều cấp độ từ hộ dân đến ấp xóm và đến khu vực.

Ngoài ra, mỗi khu vực của tỉnh có thiệt hại do hạn mặn khác nhau, do đó, đề nghị bổ sung giải pháp khắc phục hạn mặn cụ thể cho từng khu vực trên địa bàn tỉnh trong đó nêu rõ phải thực hiện các công việc, công trình nào để phòng, chống hạn mặn ở từng khu vực. Việc khắc phục hạn mặn phải được triển khai trên thực tế, có sự kết hợp chặt chẽ của ngành chuyên môn tỉnh và các địa phương, tránh thủ tục hành chính kéo dài và chỉ đề ra chủ trương, kế hoạch trên giấy.

Về nội dung liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, đề nghị quy định cụ thể giải pháp khắc phục hạn chế này để triển khai thực hiện khắc phục trong thời gian tới, không quy định chung chung như dự thảo Nghị quyết (cần đề ra rõ cắt giảm bao nhiêu thủ tục? Rút ngắn thủ tục nào, trong mấy ngày?...). Đồng thời, phải thực hiện tổng kết Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 04 tháng 3 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh cải cách hành chính trong hệ thống chính trị giai đoạn 2016-2020, rút kinh nghiệm về cải cách hành chính đề ra phương hướng cải thiện chỉ số cải cách hành chính trong những năm tới.

Đối với các dự thảo nghị quyết còn lại, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Ba Tri đề nghị giải trình làm rõ một số vấn đề liên quan trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Ba Tri chọn nội dung: Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước ở cấp xã  để thảo luận và vấn đề về công trình Hồ trữ nước ngọt Hồ Kênh Lấp không đủ công suất phục vụ cho người dân Ba Tri trong mùa hạn mặn để chất vấn tại kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh./.