Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Bến Tre – huyện Bình Đại họp thảo luận tài liệu kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh

Ngày đăng bài: 30/06/2020 | Tác giả: Mộng Ni

Thực hiện chương trình kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 26 tháng 6 năm 2020, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị thành phố Bến Tre – huyện Bình Đại tổ chức họp Tổ để thảo luận tài liệu kỳ họp tại trụ sở của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tham dự cuộc họp có 11/11 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị đơn vị thành phố Bến Tre – huyện Bình Đại; đại diện: Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin của thành phố Bến Tre và huyện Bình Đại. Cuộc họp do ông Cao Văn Bé Tư – Tổ trưởng Tổ đại biểu chủ trì.

Quang cảnh cuộc họp (ảnh: Mộng Ni)

Các đại biểu dự họp cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết về bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020. Tuy nhiên qua ý kiến thảo luận của các đại biểu, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị thành phố Bến Tre – huyện Bình Đại đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bổ sung giải pháp cho các nội dung: Khảo sát quy hoạch vùng trồng, vùng nuôi phù hợp với tình hình hạn, mặn; ngăn chặn tình trạng khoan giếng lấy nước tưới cho cây trồng; để phấn đấu khu vực I tăng trưởng dương cả năm 2020, thì cần xác định cụ thể khôi phục loại cây trồng, vật nuôi nào mới bảo đảm tính khả thi; bảo đảm an ninh nguồn nước cho sản xuất và dân sinh, trước mắt là trữ ngọt cục bộ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư khu công nghiệp Phú Thuận và cụm công nghiệp Phú Hưng; đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các công trình/dự án trọng điểm; thúc đẩy các nhà đầu tư trên lĩnh vực công nghiệp, xây dựng đô thị, kinh tế tư nhân đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; nâng cấp hệ thống truyền thanh tại 03 xã biển của huyện Bình Đại; giải pháp phát triển du lịch, tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới; giải pháp nâng cao thứ hạng Chỉ số cải cách hành chính, nêu cụ thể chỉ tiêu để phấn đấu thực hiện trong thời gian tới.

Đối với các dự thảo nghị quyết còn lại, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị thành phố Bến Tre – huyện Bình Đại thống nhất trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị thành phố Bến Tre – huyện Bình Đại chọn nội dung: Giải pháp bảo đảm an ninh nguồn nước cho sản xuất và dân sinh để tiếp tục thảo luận tại kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh./.