Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát công tác giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Mỹ

Ngày đăng bài: 29/06/2020 | Tác giả: Kim Sum

Sáng ngày 24/6/2020, Đoàn giám sát của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri về công tác giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Mỹ, ngụ ấp 4, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

 Ông Lê Văn Mười phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với UBND huyện Ba Tri (ảnh: Kim Sum)

Đoàn giám sát do ông Lê Văn Mười, Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn. Ngoài ra còn có sự tham gia của đại diện  Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri, nội dung bà Lê Thị Mỹ khiếu nại là đòi lại phần đất diện tích 136 m2 xây dựng Bưu điện văn hóa xã Bảo Thạnh.

Diện tích 136 m2 đất đang sử dụng làm Bưu điện Văn hóa xã Bảo Thạnh trước đây do Ủy ban nhân dân xã Bảo Thạnh quản lý. Đến năm 1982, Ủy ban nhân dân xã giao cho Hợp tác xã xây dựng dãy nhà tạm. Năm 1986, Ủy ban nhân dân xã Bảo Thạnh cho ông Nguyễn Văn Chép thuê phần đất cất dãy nhà tạm để cất nhà ở và tiệm sửa xe đạp. Năm 1989, Hợp tác xã mua bán giải thể, Ủy ban nhân dân xã Bảo Thạnh tiếp tục cho ông Chép thuê phần đất này.

Năm 1994, Nhà nước đo đạc thành lập bản đồ địa chính xã Bảo Thạnh đã đo nhập phần đất cho ông Chép thuê cất nhà ở và tiệm sửa xe đạp vào đất của bà Lê Thị Mỹ tạo thành thửa đất số 294, diện tích 1.080 m2, tờ bản đồ số 16, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri. Thời điểm này, bà Mỹ kê khai đứng tên chủ sử dụng trong Sổ mục kê và xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất này.

Từ năm 1995 đến nay, UBND xã Bảo Thạnh không họp xét và đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Mỹ, không có hồ sơ gì liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận của bà Mỹ.

Ngày 27/02/1996, bà Mỹ được Ủy ban nhân dân huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong đó có thửa 294, tờ bản đồ số 16, xã Bảo Thạnh. Trên thực tế từ trước đến nay, bà Mỹ không có quản lý, sử dụng phần đất này.

Năm 1998, Ủy ban nhân dân xã Bảo Thạnh giao phần đất diện tích 136 m2 cho Bưu điện huyện Ba Tri xây dựng trụ sở Bưu điện văn hóa xã Bảo Thạnh. Ngày 16/3/2006 bà Mỹ có đơn đòi lại phần đất đã xây dựng Bưu điện văn hóa xã Bảo Thạnh.

Ngày 08/01/2009, Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri ban hành Quyết định số 24/QĐ-UBND về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ bà Lê Thị Mỹ, ngụ ấp 4, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri. Lý do thu hồi: Diện tích 136 m2, thuộc một phần thửa đất số 294, tờ bản đồ số 16, xã Bảo Thạnh, do Ủy ban nhân dân xã Bảo Thạnh quản lý nhưng năm 1996 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất này cho bà Mỹ là không đúng với hiện trạng sử dụng.

Bà Mỹ gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Ngày 31/12/2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 2887/QĐ-UBND bác đơn khiếu nại của bà Lê Thị Mỹ. Bà Mỹ tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

Ngày 24 tháng 11 năm 2014, Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri ban hành Quyết định số 2440/QĐ-UBND về việc thu hồi Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 08/01/2009 và Quyết định số 2887/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân dân huyện.Năm 2017, bà Lê Thị Mỹ tiếp tục có đơn khiếu nại, ngày 15/8/2018, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 1645/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại đòi lại đất xây dựng Bưu điện văn hóa xã Bảo Thạnh của bà Lê Thị Mỹ, nội dung bác đơn khiếu nại của bà Mỹ.

Ngày 14/5/2019, Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri ban hành Quyết định số 961/QĐ-UBND về việc thu hồi quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện và ban hành quyết định thành lập tổ công tác thẩm tra lại quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Mỹ.

Ngày 03 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 394/QĐ-UBND về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại đối với vụ việc của bà Lê Thị Mỹ khiếu nại Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện.

Qua buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri, đại diện Đoàn giám sát, ông Lê Văn Mười, Trưởng đoàn kết luận: phần đất tranh chấp có diện tích 136m2 xây dựng Bưu điện văn hóa xã Bảo Thạnh do bà Lê Thị Mỹ đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 1996; Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri không thể thực hiện việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Mỹ theo trình tự quy định vì không có hồ sơ xét cấp vào năm 1996; hiện nay bà Mỹ có đơn tiếp tục khiếu nại đòi lại phần đất nêu trên. Sau giám sát, Đoàn giám sát sẽ có báo cáo cụ thể và đề xuất Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định nhằm giải quyết dứt điểm, chấm dứt vụ việc khiếu nại./.