Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Giồng Trôm: tỉnh cần xây dựng và triển khai chính sách hỗ trợ người dân bị thiệt hại sau hạn, mặn

Ngày đăng bài: 29/06/2020 | Tác giả: Minh Triết

Thực hiện chương trình Kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, vào ngày 25 tháng 6 năm 2020, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Giồng Trôm tổ chức họp thảo luận tài liệu trình thông qua kỳ họp. Tham dự cuộc họp các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Giồng Trôm, đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Giồng Trôm và lãnh đạo các phòng chuyên môn của huyện: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận 19 dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 16; đề xuất các nhóm vấn đề trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định thảo luận tại kỳ họp và chọn các vấn đề sẽ đưa ra chất vấn.

Đối với dự thảo Nghị quyết về bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020, Tổ đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận, đóng góp để hoàn thành cao nhất mục tiêu và chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra cho năm 2020. Bên cạnh thống nhất các giải pháp của Ủy ban nhân dân tỉnh, đại biểu đề nghị trong nhóm giải pháp phát triển kinh tế, cần có giải pháp phục hồi, phát triển đồng bộ cả ba khu vực I, II, III; chỉ đạo quyết liệt trong sản xuất nông nghiệp nhằm đạt kết quả cao nhất, phấn đấu khu vực I tăng trưởng dương trong cả năm 2020, khôi phục vườn câu ăn trái, vườn dừa, vụ lúa, vụ màu sau hạn mặn; phát triển đàn heo, đàn bò, đàn dê và gia cầm theo nguyên  tắc đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Tập trung phát triển thủy sản, đặc biệt là tôm, cá. Tập trung hoàn thiện các công trình nông thôn mới. Có giải pháp khai thông nguồn vốn từ ngân hàng đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh, người dân. Đặc biệt, tỉnh cần quyết liệt hơn trong thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo giải ngân theo kế hoạch và có giải pháp điều chuyển vốn kịp thời đối với các dự án có tiến độ giải ngân chậm đến ngày 30 tháng 8.

Ông Nguyễn Văn Quới, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh tham gia thảo luận. Ảnh: Minh Triết

Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, các đại biểu đặc biệt quan tâm việc tập trung thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhất là các chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách. Tỉnh cần xây dựng và triển khai chính sách hỗ trợ người dân bị thiệt hại sau hạn, mặn. Tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất sau dịch Covid-19; có giải pháp hỗ trợ đào tạo, tuyển dụng, nâng cao tay nghề lao động cho công nhân đồng thời với giải pháp nâng cao trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp. Từ kinh nghiệm trong phòng, chống đại dịch Covid-19, tăng cường công tác dự phòng, phòng chống dịch bệnh phát sinh trong mùa mưa. Quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong cải thiện Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân.

Về nhóm chính sách đặc thù của tỉnh, Tổ đại biểu thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết về bố trí nhân viên thú y xã, phường, thị trấn và về một số chính sách cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tuy nhiên, cơ quan trình cần thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo ý kiến thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đối với nhóm nghị quyết về việc thông qua phương án đề xuất dự án đầu tư phát triển các khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh như khu đô thị mới Mỹ Hóa (Thành phố Bến Tre), khu đô thị mới Mỹ An (Thành phố Bến Tre), khu đô thị mới khu phố 4, thị trấn Mỏ Cày, Tổ đại biểu thống nhất với các dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, các cơ quan chức năng cần đảm bảo các dự án được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển đô thị, xây dựng bản sắc riêng cho các khu đô thị của tỉnh; đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên: người dân, nhà nước và nhà đầu tư.

Đối với nhóm nghị quyết cụ thể hóa các quy định của Trung ương về: mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ trên địa bàn tỉnh; mức chi đối với Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh và các nghị quyết về thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất, Tổ đại biểu thống nhất với việc ban hành các nghị quyết.

Qua thảo luận, Tổ thống nhất trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét 03 vấn đề thảo luận tại phiên họp toàn thể: giải pháp phòng, chống hạn mặn; vấn đề quản lý tài sản tạm giữ trong tố tụng và vấn đề giám định tư pháp./.