Mỏ Cày Nam tiếp xúc cử tri trước kỳ họp tỉnh, huyện

Ngày đăng bài: 25/06/2020 | Tác giả: Kim Gọn

Trong 02 ngày 18-19 tháng 6 năm 2020, đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị huyện Mỏ Cày Nam), đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Mỏ Cày Nam tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2020 trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam tại 04 điểm An Thạnh, thị trấn Mỏ Cày, Minh Đức, Bình Khánh với sự tham dự của hơn 440 cử tri 8 xã, thị trấn.

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri (Ảnh: Kim Gọn)

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nghe đại biểu HĐND tỉnh và huyện thông báo nội dung kỳ họp HĐND tỉnh, huyện và báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2020. Cử tri huyện Mỏ Cày Nam đồng tình với đánh giá của tỉnh về kinh tế - xã hội, 6 tháng đầu năm 2020 ảnh hưởng tình hình hạn mặn, dịch Covid19…

Cử tri xã An Thạnh phát biểu ý kiến (ảnh: Kim Gọn)

Tại 04 điểm tiếp xúc có khoảng trên 30 lượt ý kiến, kiến nghị một số lĩnh vực như: Kinh tế đời sống, an ninh trật tự, chế độ chính sách, ô nhiễm môi trường, tranh chấp đất đai,….Các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, xã đều được lãnh đạo các địa phương và các cơ quan, đơn vị tiếp thu, giải trình thỏa đáng được cử tri đồng tình.

Tuy nhiên còn một số ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, Trung ương chưa được giải trình như: hoạt động khai thác cát làm sạt lở nghiêm trọng ven sông Cổ Chiên mà chưa có dấu hiệu giảm lại, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng có giải pháp quyết liệt nhằm xử lý các vụ khai thác cát trái phép; kiến nghị UBND tỉnh tác động công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu khai thông các rạch bị ngập úng do việc thi công Quốc Lộ 60 để hạn chế tình trạng thiệt hại cho người dân trên địa bàn 02 xã Tân Hội và Đa Phước Hội.

Cũng tại buổi tiếp xúc này, đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã thông tin phản hồi kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri các xã có liên quan qua các kỳ tiếp xúc trước để cử tri theo dõi./.