Ban pháp chế họp thẩm tra tài liệu kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng bài: 24/06/2020 | Tác giả: Vĩnh Hạ

Ông Lê Văn Mười - Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp (ảnh Vĩnh Hạ).

Ngày 22 tháng 6 năm 2020, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp Ban để thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công tại Kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thành phần tham dự cuộc họp gồm: Ông Lê Văn Mười, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh - chủ trì cuộc họp; 06/10 thành viên Ban Pháp chế và đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Tại kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX, Ban Pháp chế được phân công thẩm tra 05 báo cáo gồm báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan tư pháp; 07 dự thảo Nghị quyết, cụ thể:

- Nghị quyết về bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020.

- Nghị quyết về việc thông qua đề án đề nghị công nhận thị trấn Mỏ Cày (mở rộng), huyện Mỏ Cày Nam đạt chuẩn đô thị loại IV.

- Nghị quyết về việc thông qua Phương án Quy hoạch Khu đô thị mới nông nghiệp thông minh-công nghiệp sạch và dịch vụ du lịch tổng hợp.

- Nghị quyết quy định về chức danh và mức phụ cấp đối với nhân viên thú y cấp xã.

- Nghị quyết về việc thông qua phương án đề xuất Dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới, Khu phố 4, thị trấn Mỏ Cày.

- Nghị quyết về việc thông qua Phương án đề xuất Dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới Mỹ An, thành phố Bến Tre.

- Nghị quyết về việc thông qua Phương án đề xuất Dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới Mỹ Hóa, thành phố Bến Tre.

Các đại biểu dự họp đều thống nhất với dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban, đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành các dự thảo Nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh. Riêng đối với Nghị quyết quy định về chức danh và mức phụ cấp đối với nhân viên thú y cấp xã, Ban pháp chế đề nghị nếu đến ngày diễn ra Kỳ họp mà các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội (hiện tại chỉ có Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời là đồng ý) có văn bản chấp thuận mức phụ cấp đối với nhân viên thú y cấp xã trong dự thảo Nghị quyết thì Ban pháp chế đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua dự thảo nghị quyết.

Kết luận tại buổi họp, ông Lê Văn Mười, Trưởng Ban pháp chế đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban và đại diện sở ngành trong việc nghiên cứu, góp ý đối với các dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế; đề nghị thành viên Ban nghiên cứu vấn đề nổi lên qua khảo sát, giám sát của Ban như: Vấn đề giám định vàng, kim khí quý, vấn đề về bến bãi để lưu giữ các phương tiện (tàu, ghe) tịch thu qua xử lý khai thác cát trái phép, vấn đề chỉ số cải cách hành chính giữ thứ hạng 63/63 tỉnh, thành,... đưa ra thảo luận hoặc chất vấn tại kỳ họp để Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan quản lý chuyên ngành có hướng khắc phục các tồn tại, hạn chế này trong thời gian tới./.