Ba Tri: Họp Tổ đại biểu thảo luận các văn bản trình tại Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân huyện

Ngày đăng bài: 23/06/2020 | Tác giả: Long Hà

Để chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ 15 của HĐND huyện, ngày 19 tháng 6 năm 2020, Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri tổ chức họp Tổ đại biểu HĐND huyện để thảo luận các văn bản trình tại kỳ họp.

Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri gồm 40 đại biểu, chia làm 04 Tổ đại biểu để thảo luận các văn bản, tham gia thảo luận Tổ có các ngành, phòng, ban chuyên môn  thuộc UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện, các đoàn thể huyện và các đơn vị sự nghiệp đóng trên địa bàn huyện.

Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri họp Tổ đại biểu thảo luận văn bản kỳ họp thứ 15 – HĐND huyện( ảnh: Long Hà)

Tại cuộc họp Tổ, các đại biểu và các ngành, đơn vị đã thảo luận, đánh giá các báo cáo:

Qua thảo luận các báo cáo của UBND huyện và Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các đại biểu HĐND huyện đã có nhiều ý kiến, kiến nghị đối với tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện trong 6 tháng đầu năm 2020. Theo dự kiến, Kỳ họp thứ 15 của Hội đồng nhân dân huyện diễn ra vào ngày 29 tháng 6 năm 2020./.