Ban Pháp chế HĐND huyện Ba Tri giám sát hoạt động Viện kiểm sát nhân dân huyện

Ngày đăng bài: 23/06/2020 | Tác giả: Long Hà

Ngày 17 tháng 6 năm 2020, Ban Pháp chế HĐND huyện do bà Huỳnh Mậu Dung – Trưởng Ban làm Trưởng đoàn đã tổ chức giám sát hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân huyện. Tham dự buổi làm việc có ông Phạm Thanh Hùng – Phó Chủ tịch HĐND huyện và các thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện.

Tại buổi làm việc, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ba Tri đã báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự, án dân sự; công tác xây dựng ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; hiệu quả công tác kháng nghị, kiến nghị; công tác phối hợp làm việc với các cơ quan hữu quan.

Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát Viện Kiểm sát nhân dân huyện( ảnh: Long Hà)

Qua giám sát, Đoàn giám sát nhận thấy trong thời gian vừa qua Viện Kiểm sát nhân dân huyện có sự chủ động, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra trong năm 2020. Đơn vị đã phối hợp tốt với cơ quan điều tra trong việc giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; quan tâm làm tốt công tác trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự ở các  xã thị trấn. Kiểm sát chặt chẽ các bản án, quyết định, thông báo của Tòa án, thực hiện tốt việc phối hợp với tòa án, cải tiến, nâng cao chất lượng công tác xét xử, giải quyết án tại phiên tòa

Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, án hành chính đơn vị thực hiện tốt. Qua kiểm sát, Viện kiến nghị đơn vị chấn chỉnh khắc phục những vi phạm.

Quan tâm thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức trong đơn vị; nội bộ đoàn kết, phát huy được tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật nhà nước.

Tuy nhiên, Đoàn giám sát nhận thấy hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân huyện chưa đạt chỉ tiêu theo kế hoạch năm đề ra. Việc phối hợp liên ngành giải quyết tin báo tội phạm, giải quyết án đã khởi tố; qua công tác kiểm sát Viện đã kiến nghị các đơn vị thực hiện nhưng chưa khắc phục triệt để.

Để thực hiện tốt công tác kiểm sát năm 2020, thay mặt Đoàn giám sát, bà Huỳnh Mậu Dung – Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân huyện tổ chức phúc tra các đơn vị đã kiểm sát.

Phối hợp tốt với các ngành hữu quan trong thực hiện nhiệm vụ; có giải pháp hiệu quả trong việc đôn đốc các đơn vị khắc phục những vi phạm qua công tác kiểm sát./.