Ban Pháp chế HĐND huyện Ba Tri giám sát Chi cục Thi hành án dân sự huyện

Ngày đăng bài: 23/06/2020 | Tác giả: Long Hà

Ngày 18 tháng 6 năm 2020 Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện do bà Huỳnh Mậu Dung – Trưởng đoàn đến làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự. Tham gia Đoàn có ông Nguyễn Văn Nghị – Phó Chủ tịch HĐND huyện, ông Nguyễn Văn Phương – Phó Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

Quang cảnh buổi giám sát ( ảnh: Long Hà)

Tại buổi giám sát, Đoàn được nghe Chi cục Thi hành án dân sự kết quả đã giải quyết án được 53,74% số việc và 30,9 % số tiền, Trong đó có cưỡng chế 06/22 trường hợp; về giải quyết khiếu nại, tố cáo đã tiếp nhận và giải quyết xong 33/33 đơn.

Bên cạnh những kết quả đạt được Chi cục Thi hành án dân sự còn một số hạn chế như: Án cũ chuyển sang nhiều so với tổng số án thụ lý, nhưng tiến độ giải quyết chậm, tỷ lệ giải quyết án cũ chuyển sang đạt thấp. Kết quả giải quyết án có điều kiện thi hành chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, còn thiếu sót về thủ tục, trình tự.

Kết luận buổi giám sát, Đoàn đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự: Tập trung giải quyết các án tồn, đặc biệt là đối với những việc án phức tạp, liên quan đến nhiều người, án có số tiền lớn liên quan đến hụi, nợ vay, án thụ lý lâu nhưng thi hành chưa đạt kết quả, chưa đạt các chỉ tiêu được giao năm 2020. Khắc phục tốt các mặt hạn chế mà Viện kiểm sát nhân dân huyện kiến nghị trong năm 2020, đảm bảo giải quyết án đúng quy trình và thủ tục theo quy định của pháp luật. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật./.