Hội đồng nhân dân xã Tân Hưng, huyện Ba Tri tổ chức Kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2016 -2021

Ngày đăng bài: 18/06/2020 | Tác giả: Long Hà

Ông Phạm Thanh Hùng – Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp thứ 10 của HĐND xã Tân Hưng (ảnh: Long Hà)

Chiều ngày 11 tháng 6 năm 2020, Hội đồng nhân dân xã Tân Hưng, huyện Ba Tri đã tổ chức kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2016 -2021, đây là kỳ họp bất thường để bầu bổ sung các chức danh lãnh đạo của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã.

 Tham dự kỳ họp có: ông Phạm Thanh Hùng – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đại diện Ủy ban MTTQ, đoàn thể xã và 25/25 đại biểu HĐND xã.

Kỳ họp này, đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tân Hưng đã thực hiện quy trình bầu bổ sung Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Trưởng 02 Ban HĐND xã. Kết quả các chức danh đều đạt với tỷ lệ phiếu là 100%./.